Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1. Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hoặc quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai Sở Tài nguyên và Môi Trường Quyền sử dụng đất (STNMT) 3 3594
2 2. Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đồng thời là người sử dụng đất Sở Tài nguyên và Môi Trường Quyền sử dụng đất (STNMT) 3 415
3 3. Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng thời là người sử dụng đất Sở Tài nguyên và Môi Trường Quyền sử dụng đất (STNMT) 3 286
4 4. Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai Sở Tài nguyên và Môi Trường Quyền sử dụng đất (STNMT) 3 363
5 5. Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký Sở Tài nguyên và Môi Trường Quyền sử dụng đất (STNMT) 3 3240
6 6. Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký thế chấp Sở Tài nguyên và Môi Trường Quyền sử dụng đất (STNMT) 3 4029
7 7. Sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp do lỗi của người thực hiện đăng ký Sở Tài nguyên và Môi Trường Quyền sử dụng đất (STNMT) 3 3108
8 8. Xóa đăng ký thế chấp Sở Tài nguyên và Môi Trường Quyền sử dụng đất (STNMT) 3 373