Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 42.3 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng - Trường hợp nếu cấp xã thiếu nguồn lực, thì trình cấp huyện quyết định Phường Tiến Thành Lao động - TBXH (X) 5 1005 Nộp hồ sơ mức 3
2 43. Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Phường Tiến Thành Lao động - TBXH (X) 7 9838 Nộp hồ sơ mức 3
3 44. Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình. Phường Tiến Thành Lao động - TBXH (X) 2 16245 Nộp hồ sơ mức 3
4 45. Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng. Phường Tiến Thành Lao động - TBXH (X) 4 17903 Nộp hồ sơ mức 3
5 46. Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em Phường Tiến Thành Lao động - TBXH (X) 1 9806 Nộp hồ sơ mức 3
6 47. Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em Phường Tiến Thành Lao động - TBXH (X) 3 9663 Nộp hồ sơ mức 3
7 48. Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân. Phường Tiến Thành Lao động - TBXH (X) 7 31717 Nộp hồ sơ mức 3
8 Đăng ký khai sinh Phường Tiến Thành Hộ tịch (X) 1 25353 Nộp hồ sơ mức 3
9 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Phường Tiến Thành Hộ tịch (X) 1 20236 Nộp hồ sơ mức 3
10 Đăng ký kết hôn Phường Tiến Thành Hộ tịch (X) 1 14374 Nộp hồ sơ mức 3
11 Đăng ký nhận cha, mẹ, con Phường Tiến Thành Hộ tịch (X) 1 14290 Nộp hồ sơ mức 3
12 Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con Phường Tiến Thành Hộ tịch (X) 3 35983 Nộp hồ sơ mức 3
13 Đăng ký khai tử Phường Tiến Thành Hộ tịch (X) 1 13986 Nộp hồ sơ mức 3
14 Đăng ký khai sinh lưu động. Phường Tiến Thành Hộ tịch (X) 5 13947 Nộp hồ sơ mức 3
15 Đăng ký kết hôn lưu động Phường Tiến Thành Hộ tịch (X) 5 14585 Nộp hồ sơ mức 3
16 Đăng ký khai tử lưu động. Phường Tiến Thành Hộ tịch (X) 5 14088
17 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Phường Tiến Thành Hộ tịch (X) 1 13015 Nộp hồ sơ mức 3
18 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới Phường Tiến Thành Hộ tịch (X) 1 13214
19 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Phường Tiến Thành Hộ tịch (X) 7 11879 Nộp hồ sơ mức 3
20 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Phường Tiến Thành Hộ tịch (X) 1 13947 Nộp hồ sơ mức 3