Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Thành phố Đồng Xoài Tài chính - Kế hoạch 3 4655 Nộp hồ sơ mức 3
2 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh Thành phố Đồng Xoài Tài chính - Kế hoạch 3 4183 Nộp hồ sơ mức 3
3 Chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh Thành phố Đồng Xoài Tài chính - Kế hoạch 1 2165 Nộp hồ sơ mức 3
4 Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh Thành phố Đồng Xoài Tài chính - Kế hoạch 3 2739 Nộp hồ sơ mức 3
5 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Thành phố Đồng Xoài Tài chính - Kế hoạch 3 3483 Nộp hồ sơ mức 3
6 Đăng ký thành lập hợp tác xã Thành phố Đồng Xoài Tài chính - Kế hoạch 2 2827
7 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Thành phố Đồng Xoài Tài chính - Kế hoạch 2 1608 Nộp hồ sơ mức 3
8 Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã Thành phố Đồng Xoài Tài chính - Kế hoạch 5 2813
9 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc hợp tác xã (hợp tác xã lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại huyện khác với huyện đặt trụ sở chính nhưng trong địa bàn tỉnh) Thành phố Đồng Xoài Tài chính - Kế hoạch 10 2018
10 Đăng ký, thay đổi bổ sung ngành, nghề kinh doanh của hợp tác xã Thành phố Đồng Xoài Tài chính - Kế hoạch 2 1578
11 Đăng ký thay đổi nơi đăng ký kinh doanh của hợp tác xã Thành phố Đồng Xoài Tài chính - Kế hoạch 2 3145
12 Đăng ký