Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -
TRONG NGÀY:

ĐÃ TIẾP NHẬN: 1
ĐÃ CHUYỂN XỬ LÝ: 0
TIẾP NHẬN BỔ SUNG: 0
ĐÃ HOÀN THÀNH: 0

TRONG TUẦN:

ĐÃ TIẾP NHẬN: 0
ĐÃ CHUYỂN XỬ LÝ: 0
TIẾP NHẬN BỔ SUNG: 0
ĐÃ HOÀN THÀNH: 0

TRONG THÁNG:

ĐÃ TIẾP NHẬN: 1386
ĐÃ CHUYỂN XỬ LÝ: 1386
TIẾP NHẬN BỔ SUNG: 0
ĐÃ HOÀN THÀNH: 876

NĂM 2021

373.362 *

hồ sơ

KỲ TRƯỚC CHUYỂN QUA: 28.162

TIẾP NHẬN MỚI: 345.200

ĐÃ GIẢI QUYẾT: 357.887

* Một số thủ tục chuyên ngành không được nhập vào phần mềm, vì vậy số liệu thống kê có thể không đầy đủ.

Lấy mã nhúng

THÁNG

9

Tổng số:

20.300

Kỳ trước:

13.574

Đã tiếp nhận:

6.726

Đã giải quyết:

6.674

THÁNG

8

Tổng số:

30.222

Kỳ trước:

15.588

Đã tiếp nhận:

14.634

Đã giải quyết:

16.305

THÁNG

7

Tổng số:

51.978

Kỳ trước:

25.634

Đã tiếp nhận:

26.344

Đã giải quyết:

35.913

THÁNG

6

Tổng số:

81.604

Kỳ trước:

27.517

Đã tiếp nhận:

54.087

Đã giải quyết:

55.678

THÁNG

5

Tổng số:

83.961

Kỳ trước:

27.315

Đã tiếp nhận:

56.646

Đã giải quyết:

56.295

THÁNG

4

Tổng số:

78.655

Kỳ trước:

24.503

Đã tiếp nhận:

54.152

Đã giải quyết:

51.205

THÁNG

3

Tổng số:

82.824

Kỳ trước:

23.142

Đã tiếp nhận:

59.682

Đã giải quyết:

58.185

THÁNG

2

Tổng số:

51.868

Kỳ trước:

27.455

Đã tiếp nhận:

24.413

Đã giải quyết:

28.698

THÁNG

1

Tổng số:

67.010

Kỳ trước:

28.235

Đã tiếp nhận:

38.775

Đã giải quyết:

39.494

TRA CỨU TÌNH TRẠNG HỒ SƠ

Để thực hiện tra cứu tình trạng hồ sơ cấp phép, xin vui lòng nhập mã số tra cứu trên giấy biên nhận.

HỒ SƠ CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

Mã hồ sơ Tên người nộp / Tên đơn vị Đơn vị thụ lý
000.99.68.H10-210910-0027 Lê Văn Phưởng Cn Nguyễn Thị Thúy CN VPĐK Đất đai Bù Đốp
000.99.68.H10-210910-0041 Nguyễn Đình Lê Thuận Cn Trương Thị Ánh Nguyệt ( nhận bưu điện ngày 10/09/2021) CN VPĐK Đất đai Bù Đốp
000.99.68.H10-210913-0021 Thái Văn Hiếu CN VPĐK Đất đai Bù Đốp
000.99.68.H10-210913-0024 Trần Quốc Thiện Cn Nguyễn Thị Hồng Bốn CN VPĐK Đất đai Bù Đốp
000.99.68.H10-210915-0058 Võ Văn Sơn CN Hoàng bảo Ân ( nhận bưu điện 15/09/2021) CN VPĐK Đất đai Bù Đốp
000.99.68.H10-210917-0046 Võ Thị Tuyết Cn Phạm Văn An ( nhận bưu điện ngày 17/09/2021) CN VPĐK Đất đai Bù Đốp
000.99.68.H10-210917-0053 Nguyễn Văn Văn CN Nguyễn Thị A ( nhận bưu điện ngày 17/09/2021) CN VPĐK Đất đai Bù Đốp
000.17.74.H10-210908-0033 Nguyễn Văn Luân-TĐ CN VPĐK Đất đai Phú Riềng
000.16.74.H10-210927-0002 Lê Hữu Toàn UBND Xã Bù Nho
000.17.74.H10-210908-0024 Mã Văn Huế-TĐ CN VPĐK Đất đai Phú Riềng
000.16.74.H10-210926-0001 Trần Văn Trường UBND Xã Bù Nho
000.17.74.H10-210908-0016 Nguyễn Nghi-TĐ CN VPĐK Đất đai Phú Riềng
000.17.74.H10-210908-0013 Nguyễn Thị Nga-TĐ CN VPĐK Đất đai Phú Riềng
000.09.69.H10-210906-0007 Phạm thị yến CN VP ĐKĐĐ Bù Gia Mập
000.17.74.H10-210908-0010 Nguyễn Xuân Hoài-TĐ CN VPĐK Đất đai Phú Riềng
000.09.69.H10-210901-0012 Phạm thị yến CN VP ĐKĐĐ Bù Gia Mập
000.17.74.H10-210908-0008 Hoàng Khắc Nam-TĐ CN VPĐK Đất đai Phú Riềng
000.17.74.H10-210907-0104 La Thế Xuyến-TĐ CN VPĐK Đất đai Phú Riềng
000.17.74.H10-210907-0100 Phạm Đức Thắng-TĐ CN VPĐK Đất đai Phú Riềng
000.17.74.H10-210907-0099 Phạm Đức Thắng-TĐ CN VPĐK Đất đai Phú Riềng

THỐNG KÊ KẾT QUẢ TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH