HỒ SƠ CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

4 BƯỚC THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Tình hình xử lý hồ sơ năm 2022

Tổng số:

620.152 hồ sơ

Kỳ trước chuyển qua:

31.582 hồ sơ

Mới tiếp nhận:

588.570 hồ sơ

Đã giải quyết:

581.170 hồ sơ