HỒ SƠ CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

4 BƯỚC THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Tình hình xử lý hồ sơ năm 2022

Tổng số:

519.468 hồ sơ

Kỳ trước chuyển qua:

31.734 hồ sơ

Mới tiếp nhận:

487.734 hồ sơ

Đã giải quyết:

478.592 hồ sơ