Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Tra cứu kết quả CCCD thực hiện tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công - Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -
TRONG NGÀY:

ĐÃ TIẾP NHẬN: 0
ĐÃ CHUYỂN XỬ LÝ: 0
TIẾP NHẬN BỔ SUNG: 0
ĐÃ HOÀN THÀNH: 0

TRONG TUẦN:

ĐÃ TIẾP NHẬN: 0
ĐÃ CHUYỂN XỬ LÝ: 0
TIẾP NHẬN BỔ SUNG: 0
ĐÃ HOÀN THÀNH: 0

TRONG THÁNG:

ĐÃ TIẾP NHẬN: 2170
ĐÃ CHUYỂN XỬ LÝ: 2170
TIẾP NHẬN BỔ SUNG: 0
ĐÃ HOÀN THÀNH: 1300

NĂM 2021

467.746 *

hồ sơ

KỲ TRƯỚC CHUYỂN QUA: 28.519

TIẾP NHẬN MỚI: 439.227

ĐÃ GIẢI QUYẾT: 442.447

* Một số thủ tục chuyên ngành không được nhập vào phần mềm, vì vậy số liệu thống kê có thể không đầy đủ.

Lấy mã nhúng

THÁNG

9

Tổng số:

20.300

Kỳ trước:

13.574

Đã tiếp nhận:

6.726

Đã giải quyết:

6.674

THÁNG

8

Tổng số:

30.222

Kỳ trước:

15.588

Đã tiếp nhận:

14.634

Đã giải quyết:

16.305

THÁNG

7

Tổng số:

51.978

Kỳ trước:

25.634

Đã tiếp nhận:

26.344

Đã giải quyết:

35.913

THÁNG

6

Tổng số:

81.604

Kỳ trước:

27.517

Đã tiếp nhận:

54.087

Đã giải quyết:

55.678

THÁNG

5

Tổng số:

83.961

Kỳ trước:

27.315

Đã tiếp nhận:

56.646

Đã giải quyết:

56.295

THÁNG

4

Tổng số:

78.655

Kỳ trước:

24.503

Đã tiếp nhận:

54.152

Đã giải quyết:

51.205

THÁNG

3

Tổng số:

82.824

Kỳ trước:

23.142

Đã tiếp nhận:

59.682

Đã giải quyết:

58.185

THÁNG

2

Tổng số:

51.868

Kỳ trước:

27.455

Đã tiếp nhận:

24.413

Đã giải quyết:

28.698

THÁNG

1

Tổng số:

67.010

Kỳ trước:

28.235

Đã tiếp nhận:

38.775

Đã giải quyết:

39.494

TRA CỨU TÌNH TRẠNG HỒ SƠ

Để thực hiện tra cứu tình trạng hồ sơ cấp phép, xin vui lòng nhập mã số tra cứu trên giấy biên nhận.

HỒ SƠ CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

Mã hồ sơ Tên người nộp / Tên đơn vị Đơn vị thụ lý
000.08.65.H10-211124-0078 Đoàn Văn Nho CN VPĐK Đất đai Đồng Xoài
000.08.65.H10-211123-0019 Lương Văn Chính CN VPĐK Đất đai Đồng Xoài
000.08.65.H10-211124-0058 Vương Quốc Biên CN VPĐK Đất đai Đồng Xoài
000.08.65.H10-211124-0007 Nguyễn Thị Nga CN VPĐK Đất đai Đồng Xoài
000.08.65.H10-211123-0106 Trần Thị Hoặc CN VPĐK Đất đai Đồng Xoài
000.08.65.H10-211126-0029 Nguyễn Thị Hồng Mi CN VPĐK Đất đai Đồng Xoài
000.08.65.H10-211122-0069 Nguyễn Xuân Sơn CN VPĐK Đất đai Đồng Xoài
000.25.70.H10-211126-0041 Võ Thị Mỹ Trang CN VPĐK Đất đai Chơn Thành
000.25.70.H10-211126-0043 Nguyễn Văn Tám, Nguyễn Ngọc Tám CN VPĐK Đất đai Chơn Thành
000.25.70.H10-211126-0047 Nguyễn Thị Khuy, Trần Bình Phước CN VPĐK Đất đai Chơn Thành
000.25.70.H10-211126-0013 Hàn Điền, Lê Thị Thủy CN VPĐK Đất đai Chơn Thành
000.25.70.H10-211126-0038 Nguyễn Văn Tám, Nguyễn Ngọc Thùy An CN VPĐK Đất đai Chơn Thành
000.25.70.H10-211126-0065 Nguyễn Thị Vui CN VPĐK Đất đai Chơn Thành
000.25.70.H10-211126-0080 Nguyễn Minh Thành, Nguyễn Thị Hòa CN VPĐK Đất đai Chơn Thành
000.25.70.H10-211126-0087 Hoàng Đình Cường, Phan Thị Kiều Thu CN VPĐK Đất đai Chơn Thành
000.25.70.H10-211126-0090 Hoàng Đình Cường, Phan Thị Kiều Thu CN VPĐK Đất đai Chơn Thành
000.25.70.H10-211126-0091 Hoàng Đình Cường, Phan Thị Kiều Thu CN VPĐK Đất đai Chơn Thành
000.25.70.H10-211126-0092 Hoàng Đình Cường, Phan Thị Kiều Thu CN VPĐK Đất đai Chơn Thành
000.25.70.H10-211126-0093 Hoàng Đình Cường, Phan Thị Kiều Thu CN VPĐK Đất đai Chơn Thành
000.25.70.H10-211126-0095 Hoàng Đình Cường, Phan Thị Kiều Thu CN VPĐK Đất đai Chơn Thành

THỐNG KÊ KẾT QUẢ TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH