Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -
TRONG NGÀY:

ĐÃ TIẾP NHẬN: 1
ĐÃ CHUYỂN XỬ LÝ: 0
TIẾP NHẬN BỔ SUNG: 0
ĐÃ HOÀN THÀNH: 0

TRONG TUẦN:

ĐÃ TIẾP NHẬN: 396
ĐÃ CHUYỂN XỬ LÝ: 396
TIẾP NHẬN BỔ SUNG: 0
ĐÃ HOÀN THÀNH: 355

TRONG THÁNG:

ĐÃ TIẾP NHẬN: 2019
ĐÃ CHUYỂN XỬ LÝ: 2019
TIẾP NHẬN BỔ SUNG: 0
ĐÃ HOÀN THÀNH: 1348

NĂM 2021

343.793 *

hồ sơ

KỲ TRƯỚC CHUYỂN QUA: 28.523

TIẾP NHẬN MỚI: 315.270

ĐÃ GIẢI QUYẾT: 326.933

* Một số thủ tục chuyên ngành không được nhập vào phần mềm, vì vậy số liệu thống kê có thể không đầy đủ.

Lấy mã nhúng

THÁNG

7

Tổng số:

51.850

Kỳ trước:

25.529

Đã tiếp nhận:

26.321

Đã giải quyết:

35.919

THÁNG

6

Tổng số:

81.633

Kỳ trước:

27.491

Đã tiếp nhận:

54.142

Đã giải quyết:

55.720

THÁNG

5

Tổng số:

83.995

Kỳ trước:

27.299

Đã tiếp nhận:

56.696

Đã giải quyết:

56.328

THÁNG

4

Tổng số:

78.677

Kỳ trước:

24.492

Đã tiếp nhận:

54.185

Đã giải quyết:

51.231

THÁNG

3

Tổng số:

82.853

Kỳ trước:

23.135

Đã tiếp nhận:

59.718

Đã giải quyết:

58.218

THÁNG

2

Tổng số:

51.907

Kỳ trước:

27.485

Đã tiếp nhận:

24.422

Đã giải quyết:

28.741

THÁNG

1

Tổng số:

68.308

Kỳ trước:

28.523

Đã tiếp nhận:

39.785

Đã giải quyết:

40.759

TRA CỨU TÌNH TRẠNG HỒ SƠ

Để thực hiện tra cứu tình trạng hồ sơ cấp phép, xin vui lòng nhập mã số tra cứu trên giấy biên nhận.

HỒ SƠ CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

Mã hồ sơ Tên người nộp / Tên đơn vị Đơn vị thụ lý
000.21.67.H10-210731-0001 ĐIỂU MÉT UBND xã Đường 10
000.99.68.H10-210713-0021 TRẦN VĂN TỐT CN VPĐK Đất đai Bù Đốp
000.99.68.H10-210713-0009 Trần Thị Hương người mua CN VPĐK Đất đai Bù Đốp
000.99.68.H10-210713-0007 Phạm Công Trịnh CN VPĐK Đất đai Bù Đốp
000.99.68.H10-210713-0003 Nguyễn Anh Tuấn CN VPĐK Đất đai Bù Đốp
000.99.68.H10-210713-0001 Tran Thi Trang CN VPĐK Đất đai Bù Đốp
000.99.68.H10-210713-0002 Tran Thi Trang CN VPĐK Đất đai Bù Đốp
000.00.68.H10-210707-0007 Nguyễn Thị Xuyến Huyện Bù Đốp
000.00.68.H10-210616-0003 Hồ Văn Tèo Huyện Bù Đốp
000.00.68.H10-210707-0005 Bùi Ngọc Tuấn Anh Huyện Bù Đốp
000.00.68.H10-210624-0003 Hoàng Thị Phình Huyện Bù Đốp
000.30.66.H10-210709-0037 LƯU THỊ HỒNG (HỒ SỸ TÚ CN) ỦY QUYỀN CHO TRẦN THỊ THU CN VPĐK Đất đai Phước Long
000.30.66.H10-210709-0042 NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT (HỒ SỸ TÚ CN) ỦY QUYỀN CHO TRẦN THỊ THU CN VPĐK Đất đai Phước Long
000.30.66.H10-210708-0038 LÊ THỊ LÝ (ĐOÀN CAO CƯỜNG CN) CN VPĐK Đất đai Phước Long
000.30.66.H10-210715-0061 PHAM NAM LONG (NGUYỄN VĂN PHÚ CN) CN VPĐK Đất đai Phước Long
000.30.66.H10-210723-0015 LÊ THỊ PHƯƠNG LAN (NGUYỄN TRUNG THANH CN) CN VPĐK Đất đai Phước Long
000.00.71.H10-210720-0002 VÕ VĂN HÒA Huyện Đồng Phú
000.30.72.H10-210629-0071 MAI THẾ DƯƠNG CN LÊ THỊ THU CN VPĐKĐĐ huyện Hớn Quản
000.30.72.H10-210716-0054 LÊ ĐỨC SƠN CN VPĐKĐĐ huyện Hớn Quản
000.25.70.H10-210730-0008 Hàn Danh Thân, Nguyễn Thị Thơ CN VPĐK Đất đai Chơn Thành

THỐNG KÊ KẾT QUẢ TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH