Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -
TRONG NGÀY:

ĐÃ TIẾP NHẬN: 727
ĐÃ CHUYỂN XỬ LÝ: 30
TIẾP NHẬN BỔ SUNG: 1
ĐÃ HOÀN THÀNH: 50

TRONG TUẦN:

ĐÃ TIẾP NHẬN: 313
ĐÃ CHUYỂN XỬ LÝ: 313
TIẾP NHẬN BỔ SUNG: 1
ĐÃ HOÀN THÀNH: 315

TRONG THÁNG:

ĐÃ TIẾP NHẬN: 3034
ĐÃ CHUYỂN XỬ LÝ: 3034
TIẾP NHẬN BỔ SUNG: 1
ĐÃ HOÀN THÀNH: 1298

NĂM 2020

289.818 *

hồ sơ

KỲ TRƯỚC CHUYỂN QUA: 18.051

TIẾP NHẬN MỚI: 271.767

ĐÃ GIẢI QUYẾT: 269.987

* Một số thủ tục chuyên ngành không được nhập vào phần mềm, vì vậy số liệu thống kê có thể không đầy đủ.

Lấy mã nhúng

THÁNG

9

Tổng số:

71.524

Kỳ trước:

24.274

Đã tiếp nhận:

47.250

Đã giải quyết:

51.942

THÁNG

8

Tổng số:

63.494

Kỳ trước:

19.272

Đã tiếp nhận:

44.222

Đã giải quyết:

39.072

THÁNG

7

Tổng số:

56.853

Kỳ trước:

15.932

Đã tiếp nhận:

40.921

Đã giải quyết:

37.471

THÁNG

6

Tổng số:

51.838

Kỳ trước:

12.896

Đã tiếp nhận:

38.942

Đã giải quyết:

35.892

THÁNG

5

Tổng số:

43.804

Kỳ trước:

14.729

Đã tiếp nhận:

29.075

Đã giải quyết:

30.908

THÁNG

4

Tổng số:

34.340

Kỳ trước:

17.241

Đã tiếp nhận:

17.099

Đã giải quyết:

19.611

THÁNG

3

Tổng số:

40.033

Kỳ trước:

14.404

Đã tiếp nhận:

25.629

Đã giải quyết:

22.791

THÁNG

2

Tổng số:

34.588

Kỳ trước:

16.795

Đã tiếp nhận:

17.793

Đã giải quyết:

20.179

THÁNG

1

Tổng số:

28.023

Kỳ trước:

18.051

Đã tiếp nhận:

9.972

Đã giải quyết:

11.229

TRA CỨU TÌNH TRẠNG HỒ SƠ

Để thực hiện tra cứu tình trạng hồ sơ cấp phép, xin vui lòng nhập mã số tra cứu trên giấy biên nhận.

HỒ SƠ CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

Mã hồ sơ Tên người nộp / Tên đơn vị Đơn vị thụ lý
000.30.72.H10-200910-0051 phan bình thế gia CN VPĐK Đất đai Hớn Quản
000.30.72.H10-200911-0019 TRẦN THỊ LÂM PHƯƠNG CN VPĐK Đất đai Hớn Quản
000.30.72.H10-200924-0045 ĐIỂU THÔNG CN VPĐK Đất đai Hớn Quản
000.30.72.H10-200924-0047 BÙI MINH TUYẾN CN VPĐK Đất đai Hớn Quản
000.30.72.H10-200925-0022 LÊ MINH Ý CN VPĐK Đất đai Hớn Quản
000.30.72.H10-200925-0039 LÂM HÙNG CƯỜNG CN VPĐK Đất đai Hớn Quản
000.30.72.H10-200925-0045 NGUYỄN THỊ QUANG CN VPĐK Đất đai Hớn Quản
000.30.72.H10-200928-0011 LÝ DUY LỰC CN VPĐK Đất đai Hớn Quản
000.30.72.H10-200928-0012 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG UYÊN CN VPĐK Đất đai Hớn Quản
000.30.72.H10-200928-0046 BÙI THANH SANG CN VPĐK Đất đai Hớn Quản
000.30.72.H10-200928-0049 PHẠM VĂN TRỊNH CN VPĐK Đất đai Hớn Quản
000.30.72.H10-200928-0050 NGÔ THỊ RIÊNG CN VPĐK Đất đai Hớn Quản
000.30.72.H10-200910-0057 THỊ DIỄN CN VPĐK Đất đai Hớn Quản
000.30.72.H10-200910-0055 NGUYỄN VĂN THUẬN CN VPĐK Đất đai Hớn Quản
000.30.72.H10-200910-0056 TRẦN THỊ NGỌC HÀ CN VPĐK Đất đai Hớn Quản
000.30.72.H10-200910-0046 NGUYỄN THI GIỎI CN VPĐK Đất đai Hớn Quản
000.30.72.H10-200910-0023 TRẦN THỊ BÉ CN VPĐK Đất đai Hớn Quản
000.30.72.H10-200820-0026 PHẠM VĂN ĐỒNG CT VƯƠNG NGỌC TUYỀN CN VPĐK Đất đai Hớn Quản
000.30.72.H10-200821-0062 LÊ NGỌC HÀ CN TRƯƠNG CÔNG TRUNG ( TRANG 4)_ CN VPĐK Đất đai Hớn Quản
000.30.72.H10-200901-0292 ĐINH QUANG LẬP CN TRẨN HỮU TÀI CN VPĐK Đất đai Hớn Quản

THỐNG KÊ KẾT QUẢ TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH