HỒ SƠ CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

4 BƯỚC THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Tình hình xử lý hồ sơ năm 2023

Tổng số:

273.610 hồ sơ

Kỳ trước chuyển qua:

39.104 hồ sơ

Mới tiếp nhận:

234.506 hồ sơ

Đã giải quyết:

239.060 hồ sơ