HỒ SƠ CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

4 BƯỚC THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Tình hình xử lý hồ sơ năm 2023

Tổng số:

75.735 hồ sơ

Kỳ trước chuyển qua:

40.057 hồ sơ

Mới tiếp nhận:

35.678 hồ sơ

Đã giải quyết:

41.105 hồ sơ