Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập SSO Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -
TRONG NGÀY:

ĐÃ TIẾP NHẬN: 7
ĐÃ CHUYỂN XỬ LÝ: 0
TIẾP NHẬN BỔ SUNG: 0
ĐÃ HOÀN THÀNH: 0

TRONG TUẦN:

ĐÃ TIẾP NHẬN: 327
ĐÃ CHUYỂN XỬ LÝ: 327
TIẾP NHẬN BỔ SUNG: 0
ĐÃ HOÀN THÀNH: 231

TRONG THÁNG:

ĐÃ TIẾP NHẬN: 1007
ĐÃ CHUYỂN XỬ LÝ: 1007
TIẾP NHẬN BỔ SUNG: 0
ĐÃ HOÀN THÀNH: 370

Một cửa điện tử

Tháng 02/2020

Tỉnh Bình Phước giải quyết

0%

HỒ SƠ ĐÚNG HẠN

(Tự động cập nhật: 22/02/2020)

NĂM 2020

3.073 *

hồ sơ

ĐÃ TIẾP NHẬN: 2.149

ĐÃ GIẢI QUYẾT: 2.320

* Một số thủ tục chuyên ngành không được nhập vào phần mềm, vì vậy số liệu thống kê có thể không đầy đủ.

Lấy mã nhúng

THÁNG

2

Tổng số:

1.586

Kỳ trước:

579

Đã tiếp nhận:

1.007

Đã giải quyết:

855

THÁNG

1

Tổng số:

2.066

Kỳ trước:

924

Đã tiếp nhận:

1.142

Đã giải quyết:

1.465

TRA CỨU TÌNH TRẠNG HỒ SƠ

Để thực hiện tra cứu tình trạng hồ sơ cấp phép, xin vui lòng nhập mã số tra cứu trên giấy biên nhận.

HỒ SƠ CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

Mã hồ sơ Tên người nộp / Tên đơn vị Đơn vị thụ lý
000.00.72.H10-200114-0023 HUỲNH THI DIỆU CN LÊ BÁ SƠN Huyện Hớn Quản
000.00.72.H10-200114-0022 PHẠM THỊ LƯỢT CN NGUYỄN THỊ SƠN HÀ Huyện Hớn Quản
000.00.72.H10-191016-0006 NGUYỄN VĂN DŨNG CN TRẦN VĂN MỪNG Huyện Hớn Quản
000.00.72.H10-200115-0031 NGUYỄN VĂN TRUNG CN TRƯƠNG NHƯ TIỀN Huyện Hớn Quản
000.00.72.H10-200115-0030 NGUYỄN VĂN TRUNG CN TRƯƠNG NHƯ TUYÊN Huyện Hớn Quản
000.00.72.H10-200115-0027 TRẦN PHONG HÙNG CN ĐINH THANH VŨ Huyện Hớn Quản
000.00.72.H10-200115-0026 PHAN NGỌC HIỀN CN TRANG THANH TUẤN Huyện Hớn Quản
000.00.72.H10-200115-0025 PHAN NGỌC HIỀN CN TRANG THANH TUẤN Huyện Hớn Quản
000.00.72.H10-200115-0024 PHAN NGỌC HIÊN CN TRANG THANH TUẤN Huyện Hớn Quản
000.00.72.H10-200115-0020 NGUYỄN THỊ THÚY CN TRỊNH VĂN TÂN Huyện Hớn Quản
000.00.72.H10-200109-0024 LÊ QUANG CƯỜNG CN LÊ QUANG ĐUA ĐSH VŨ THỊ NGỌC Huyện Hớn Quản
000.00.72.H10-200109-0023 PHẠM TẤN KIỆT ĐSH NGÔ VĂN QUÍ ĐSH TRẦN NGỌC NGUYÊN CN TRẦN SĨ DŨNG Huyện Hớn Quản
000.00.72.H10-200109-0022 LÊ VĂN TRẮNG CN NGUYỄN VĂN PHONG Huyện Hớn Quản
000.00.72.H10-200109-0021 LÊ VĂN TRẮNG CN TRẦN THỊ XUYẾN Huyện Hớn Quản
000.00.72.H10-200109-0020 TRẦN THỊ CHỖ CN HỒ SĨ NIỆM Huyện Hớn Quản
000.00.72.H10-200109-0018 TRẦN THỊ CHỔ CT LÊ NGỌC CHỜ Huyện Hớn Quản
000.00.72.H10-200109-0017 TRẦN THỊ CHỖ CT LÊ NGỌC CƯỜNG Huyện Hớn Quản
000.00.72.H10-200110-0011 LÊ PHẠM CƯƠNG CN NGÔ THỊ HƯƠNG Huyện Hớn Quản
000.00.72.H10-200110-0008 NGUYỄN THỊ NGÀ CN NGUYỄN XUÂN THỦY ĐSH PHẠM QUANG ĐỨC Huyện Hớn Quản
000.00.72.H10-191231-0013 LÊ VĂN THẢO CN NGUYỄN TRÍ TOÀN ĐSH HỒ ĐÌNH QUÝ Huyện Hớn Quản

THỐNG KÊ KẾT QUẢ TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH