Tra cứu thông tin hồ sơ

# Mã hồ sơ Đơn vị thụ lý Thủ tục hành chính Người nộp Ngày nộp Ngày hẹn trả Trạng thái
1 000.00xxxxxx Sở Công thương 2.000033.000.00.00.H10 Công Ty TNHH Panasonic Việt Nam 14/06/2024 23:35 19/06/2024 08:00 Mới đăng ký
2 000.00xxxxxx Sở Tư pháp 2.000488.000.00.00.H10 Trần Công Duy 14/06/2024 22:11 08/07/2024 08:00 Mới đăng ký
3 000.00xxxxxx Sở Công thương 2.001474.000.00.00.H10 CÔNG TY TNHH FORD VIỆT NAM 14/06/2024 21:50 19/06/2024 08:00 Mới đăng ký
4 000.00xxxxxx Sở Công thương 2.000033.000.00.00.H10 Công Ty Cổ Phần Thiên Sinh 14/06/2024 21:50 19/06/2024 08:00 Mới đăng ký
5 000.16xxxxxx Xã Đồng Tiến 1.000894.000.00.00.H10 Trịnh Thị Hoa 14/06/2024 21:22 18/06/2024 08:00 Mới đăng ký
6 000.99xxxxxx CN VPĐK Đất đai Bù Đốp 2.000889.000.00.00.H10 Nguyễn xuân tứ 14/06/2024 20:26 08/07/2024 08:00 Mới đăng ký
7 000.00xxxxxx Sở Y tế 1.002952.000.00.00.H10 Nguyễn thị thanh Thuỳ 14/06/2024 19:09 15/07/2024 08:00 Mới đăng ký
8 000.00xxxxxx Sở Công thương 2.000033.000.00.00.H10 CÔNG TY TNHH KAO VIỆT NAM 14/06/2024 18:49 19/06/2024 08:00 Mới đăng ký
9 000.00xxxxxx Sở Công thương 2.000033.000.00.00.H10 CÔNG TY TNHH KAO VIỆT NAM 14/06/2024 18:46 19/06/2024 08:00 Mới đăng ký
10 001.08xxxxxx CN VPĐK Đất đai Đồng Xoài 2.000889.000.00.00.H10 Phùng Thị Hoài Anh 14/06/2024 18:40 02/07/2024 08:00 Mới đăng ký
11 000.00xxxxxx Sở Công thương 2.000033.000.00.00.H10 CÔNG TY CỔ PHẦN HUVIRON VIỆT NAM 14/06/2024 18:27 19/06/2024 08:00 Mới đăng ký
12 000.00xxxxxx Sở Công thương 2.000033.000.00.00.H10 CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 14/06/2024 18:08 19/06/2024 08:00 Mới đăng ký
13 000.21xxxxxx UBND Xã Phú Riềng 1.004873.000.00.00.H10 Nguyễn Thị Thu Hà 13/06/2024 11:28 20/06/2024 08:00 Mới đăng ký
14 000.00xxxxxx Sở Công thương 2.001474.000.00.00.H10 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 14/06/2024 17:24 19/06/2024 08:00 Mới đăng ký
15 000.00xxxxxx Sở Công thương 2.000033.000.00.00.H10 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM QUỐC TẾ NAM DƯƠNG 14/06/2024 17:34 19/06/2024 08:00 Mới đăng ký
16 000.00xxxxxx Sở Công thương 2.001474.000.00.00.H10 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ UNILEVER VIỆT NAM 14/06/2024 17:11 19/06/2024 08:00 Mới đăng ký
17 000.17xxxxxx UBND Phường Phú Thịnh 1.000894.000.00.00.H10 HOÀNG THỊ THU HIỀN 14/06/2024 17:51 18/06/2024 08:00 Mới đăng ký
18 000.00xxxxxx Sở Công thương 2.000033.000.00.00.H10 CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 14/06/2024 17:27 19/06/2024 08:00 Mới đăng ký
19 000.00xxxxxx Sở Công thương 2.000033.000.00.00.H10 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ UNILEVER VIỆT NAM 14/06/2024 17:28 19/06/2024 08:00 Mới đăng ký
20 000.30xxxxxx CN Văn phòng ĐKĐĐ Bù Đăng 1.004199.000.00.00.H10 Phạm Thị Phương 14/06/2024 17:44 15/07/2024 07:30 Đang xử lý
21 000.30xxxxxx CN VPĐK Đất đai Phước Long 1.004199.000.00.00.H10 LE THI BICH TUYEN 14/06/2024 17:41 15/07/2024 08:00 Mới đăng ký
22 000.30xxxxxx CN Văn phòng ĐKĐĐ Bù Đăng 1.004199.000.00.00.H10 Phạm Thị Phương 14/06/2024 17:38 15/07/2024 07:30 Đang xử lý
23 000.30xxxxxx CN VPĐK Đất đai Phước Long 2.000889.000.00.00.H10 Đinh Văn Sang 14/06/2024 17:32 08/07/2024 08:00 Mới đăng ký
24 001.09xxxxxx CN VPĐK Đất đai Phú Riềng 2.000889.000.00.00.H10 Nguyễn Quang Nam CN-T4 Phạm Trung Kiên 14/06/2024 17:29 02/07/2024 07:30 Đang xử lý
25 000.25xxxxxx CN VPĐK Đất đai Chơn Thành NOTUPDATE Nguyễn Công Hậu 14/06/2024 17:23 08/07/2024 07:30 Đang xử lý