Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Tra cứu thông tin hồ sơ

# Mã hồ sơ Đơn vị thụ lý Thủ tục hành chính Người nộp Ngày nộp Ngày hẹn trả Trạng thái
1 000.25xxxxxx CN VPĐK Đất đai Chơn Thành B. Trích lục bản đồ địa chính thửa đất. NGUYỄN ĐÌNH BẮC 12/05/2021 23:35 20/05/2021 08:00 Mới đăng ký
2 000.25xxxxxx CN VPĐK Đất đai Chơn Thành A3. Trích đo bản đồ địa chính thửa đất ( Kiểm tra thực địa, dưới 10 thửa) Nguyễn Bá Thành 12/05/2021 23:29 03/06/2021 08:00 Mới đăng ký
3 001.09xxxxxx CN VPĐK Đất đai Đồng Phú A3. Trích đo bản đồ địa chính thửa đất ( Kiểm tra thực địa, dưới 10 thửa) Nguyễn Thiện Thao 12/05/2021 23:04 03/06/2021 08:00 Mới đăng ký
4 000.25xxxxxx CN VPĐK Đất đai Chơn Thành A3. Trích đo bản đồ địa chính thửa đất ( Kiểm tra thực địa, dưới 10 thửa) TRẦN VĂN HƯNG 12/05/2021 22:28 03/06/2021 08:00 Mới đăng ký
5 000.30xxxxxx CN Văn phòng ĐKĐĐ Bù Đăng 32. Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng;tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận (Cấp mới Giấy chứng nhận) Điểu Đung TK 12/05/2021 22:16 03/06/2021 08:00 Đang xử lý
6 000.30xxxxxx CN Văn phòng ĐKĐĐ Bù Đăng 32.1. Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng; thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận (Cập nhật, chỉnh lý trang 3, 4) Điểu Đung TK 12/05/2021 22:07 31/05/2021 08:00 Đang xử lý
7 000.25xxxxxx CN VPĐK Đất đai Chơn Thành B. Trích lục bản đồ địa chính thửa đất. NGUYỄN ĐÌNH BẮC 12/05/2021 22:09 20/05/2021 08:00 Mới đăng ký
8 000.30xxxxxx CN Văn phòng ĐKĐĐ Bù Đăng 22.3. Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (có thay đổi thông tin so với GCN cũ – có thuế). Nguyễn Phúc Thịnh CĐ 12/05/2021 21:59 10/06/2021 08:00 Đang xử lý
9 000.25xxxxxx CN VPĐK Đất đai Chơn Thành B. Trích lục bản đồ địa chính thửa đất. NGUYỄN ĐÌNH BẮC 12/05/2021 22:04 20/05/2021 08:00 Mới đăng ký
10 000.30xxxxxx CN Văn phòng ĐKĐĐ Bù Đăng 32. Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng;tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận (Cấp mới Giấy chứng nhận) Nguyễn Văn Viễn CN Phạm Thị Thảo 12/05/2021 21:55 03/06/2021 08:00 Đang xử lý
11 000.30xxxxxx CN Văn phòng ĐKĐĐ Bù Đăng 32. Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng;tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận (Cấp mới Giấy chứng nhận) Trương QUang Bảo CN Phạm Thị Hương 12/05/2021 21:52 03/06/2021 08:00 Đang xử lý
12 000.30xxxxxx CN Văn phòng ĐKĐĐ Bù Đăng 32. Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng;tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận (Cấp mới Giấy chứng nhận) Phan Thị Phượng CN Trần Anh Lục 12/05/2021 21:49 03/06/2021 08:00 Đang xử lý
13 000.30xxxxxx CN Văn phòng ĐKĐĐ Bù Đăng 32. Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng;tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận (Cấp mới Giấy chứng nhận) Nguyễn Hữu Tài CN Lê Thanh Lý 12/05/2021 21:45 03/06/2021 08:00 Đang xử lý
14 000.30xxxxxx CN VPDK Đất đai Bình Long A3. Trích đo bản đồ địa chính thửa đất ( Kiểm tra thực địa, dưới 10 thửa) Truong thị cẩm hà+ trương thị đào 12/05/2021 21:22 03/06/2021 08:00 Mới đăng ký
15 000.25xxxxxx CN VPĐK Đất đai Chơn Thành B. Trích lục bản đồ địa chính thửa đất. Huỳnh tấn cường 12/05/2021 21:20 20/05/2021 08:00 Mới đăng ký
16 000.25xxxxxx CN VPĐK Đất đai Chơn Thành B. Trích lục bản đồ địa chính thửa đất. Huỳnh tấn cường 12/05/2021 21:06 20/05/2021 08:00 Mới đăng ký
17 000.25xxxxxx CN VPĐK Đất đai Chơn Thành B. Trích lục bản đồ địa chính thửa đất. Huỳnh tấn cường 12/05/2021 21:01 20/05/2021 08:00 Mới đăng ký
18 000.00xxxxxx Sở Tài nguyên và Môi Trường 22. Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất DO THI MAI ANH 12/05/2021 20:59 24/05/2021 08:00 Mới đăng ký
19 000.08xxxxxx CN VPĐK Đất đai Đồng Xoài A3. Trích đo bản đồ địa chính thửa đất ( Kiểm tra thực địa, dưới 10 thửa) Nguyễn Thị Thắm 12/05/2021 20:58 03/06/2021 08:00 Mới đăng ký
20 000.08xxxxxx CN VPĐK Đất đai Đồng Xoài A3. Trích đo bản đồ địa chính thửa đất ( Kiểm tra thực địa, dưới 10 thửa) LÊ NGUYÊN DIỆU NY 12/05/2021 20:56 03/06/2021 08:00 Mới đăng ký
21 000.25xxxxxx CN VPĐK Đất đai Chơn Thành B. Trích lục bản đồ địa chính thửa đất. Huỳnh tấn cường 12/05/2021 20:55 20/05/2021 08:00 Mới đăng ký
22 001.09xxxxxx CN VPĐK Đất đai Đồng Phú 32. Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng;tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận (Cấp mới Giấy chứng nhận) PHẠM TIẾN THÁI - PHẠM THỊ VINH 12/05/2021 20:54 03/06/2021 08:00 Mới đăng ký
23 001.09xxxxxx CN VPĐK Đất đai Đồng Phú 20. Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu. (Cấp mới Giấy chứng nhận) LẠI VĂN THỦY 12/05/2021 20:52 27/05/2021 08:00 Mới đăng ký
24 000.25xxxxxx CN VPĐK Đất đai Chơn Thành B. Trích lục bản đồ địa chính thửa đất. Huỳnh tấn cường 12/05/2021 20:50 20/05/2021 08:00 Mới đăng ký
25 001.09xxxxxx CN VPĐK Đất đai Đồng Phú 32.1. Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng; thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận (Cập nhật, chỉnh lý trang 3, 4) HOÀNG VĂN TỚI - CHU VĂN PHÚ 12/05/2021 20:46 31/05/2021 08:00 Mới đăng ký