Tra cứu thông tin hồ sơ

# Mã hồ sơ Đơn vị thụ lý Thủ tục hành chính Cá nhân/ Tổ chức được xử lý Người nộp Ngày nộp Ngày hẹn trả Trạng thái
1 G22.99xxxxxx Sở Công thương Thông báo hoạt động khuyến mại. CÔNG TY TNHH THAI CORP INTERNATIONAL (VIỆT NAM) CÔNG TY TNHH THAI CORP INTERNATIONAL (VIỆT NAM) 04/02/2023 17:20 07/02/2023 08:00 Mới đăng ký
2 G22.99xxxxxx Sở Công thương Thông báo hoạt động khuyến mại. CÔNG TY TNHH THAI CORP INTERNATIONAL (VIỆT NAM) CÔNG TY TNHH THAI CORP INTERNATIONAL (VIỆT NAM) 04/02/2023 16:24 07/02/2023 08:00 Mới đăng ký
3 G22.99xxxxxx Sở Công thương Thông báo hoạt động khuyến mại. CÔNG TY TNHH THAI CORP INTERNATIONAL (VIỆT NAM) CÔNG TY TNHH THAI CORP INTERNATIONAL (VIỆT NAM) 04/02/2023 16:12 07/02/2023 08:00 Mới đăng ký
4 000.00xxxxxx Sở Lao động TB&XH 4. Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài Nguyen Thi Thuan Nguyen Thi Thuan 04/02/2023 16:12 14/02/2023 08:00 Mới đăng ký
5 G22.99xxxxxx Sở Công thương Thông báo hoạt động khuyến mại. CÔNG TY TNHH FISHY VIỆT NAM CÔNG TY TNHH FISHY VIỆT NAM 04/02/2023 14:12 07/02/2023 08:00 Mới đăng ký
6 000.00xxxxxx Sở Công thương Thông báo hoạt động khuyến mại. Nguyễn Thị Vân Hà Nguyễn Thị Vân Hà 04/02/2023 14:04 07/02/2023 08:00 Mới đăng ký
7 G22.99xxxxxx Sở Công thương Thông báo hoạt động khuyến mại. CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 04/02/2023 12:58 07/02/2023 08:00 Mới đăng ký
8 000.00xxxxxx Sở Công thương Thông báo hoạt động khuyến mại. Nguyễn Ngọc Hương Thu Nguyễn Ngọc Hương Thu 04/02/2023 12:45 07/02/2023 08:00 Mới đăng ký
9 G22.99xxxxxx Sở Công thương Thông báo hoạt động khuyến mại. CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 04/02/2023 12:33 07/02/2023 08:00 Mới đăng ký
10 G22.99xxxxxx Sở Công thương Thông báo hoạt động khuyến mại. CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HOÀNG HÀ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HOÀNG HÀ 04/02/2023 12:29 07/02/2023 08:00 Mới đăng ký
11 G22.99xxxxxx Sở Công thương Thông báo hoạt động khuyến mại. CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 04/02/2023 12:15 07/02/2023 08:00 Mới đăng ký
12 000.00xxxxxx Sở Tư pháp 3.1 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam (Trường hợp cư trú ở nhiều nơi) (15 ngày) Vũ Quốc Đạt Vũ Quốc Đạt 04/02/2023 12:05 27/02/2023 08:00 Mới đăng ký
13 000.00xxxxxx Sở Công thương Thông báo hoạt động khuyến mại. CÔNG TY TNHH CPV FOOD CÔNG TY TNHH CPV FOOD 04/02/2023 11:24 07/02/2023 08:00 Mới đăng ký
14 G22.99xxxxxx Sở Công thương Thông báo hoạt động khuyến mại. CÔNG TY TNHH THỜI TRANG ELISE CÔNG TY TNHH THỜI TRANG ELISE 04/02/2023 11:19 07/02/2023 08:00 Mới đăng ký
15 000.00xxxxxx Sở Công thương Thông báo hoạt động khuyến mại. CÔNG TY TNHH CPV FOOD CÔNG TY TNHH CPV FOOD 04/02/2023 11:22 07/02/2023 08:00 Mới đăng ký
16 000.16xxxxxx Xã Đồng Tiến Đăng ký lại khai sinh nguyễn thị phương Trịnh Thị Quy 04/02/2023 11:16 13/02/2023 07:30 Đang xử lý
17 000.02xxxxxx Trung tâm Dịch vụ Việc làm 9. Thông báo về việc tìm việc làm hằng tháng Nguyễn dương tín Nguyễn dương tín 04/02/2023 11:03 07/02/2023 08:00 Mới đăng ký
18 000.00xxxxxx Thành phố Đồng Xoài Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của cấp trung ương, cấp tỉnh. Nguyễn Thị Thu Thảo Dương Minh Hoàng 04/02/2023 10:58 20/02/2023 08:00 Mới đăng ký
19 000.15xxxxxx UBND Phường Hưng Chiến Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân NGUYỄN THỊ HỒNG YẾN NGUYỄN THỊ HỒNG YẾN 04/02/2023 10:56 09/02/2023 07:30 Đã trả kết quả
20 000.28xxxxxx UBND xã Thống Nhất Đăng ký khai sinh Bùi Đức Thịnh Bùi Đức Thịnh 04/02/2023 10:51 07/02/2023 08:00 Mới đăng ký
21 G22.99xxxxxx Sở Công thương Thông báo hoạt động khuyến mại. CÔNG TY TNHH THỜI TRANG ELISE CÔNG TY TNHH THỜI TRANG ELISE 04/02/2023 10:44 07/02/2023 08:00 Mới đăng ký
22 000.02xxxxxx Trung tâm Dịch vụ Việc làm 9. Thông báo về việc tìm việc làm hằng tháng Nguyễn Thị Trà Nguyễn Thị Trà 04/02/2023 10:50 07/02/2023 08:00 Mới đăng ký
23 000.00xxxxxx Sở Lao động TB&XH 7. Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Vũ Thị Hoan Vũ Thị Hoan 04/02/2023 10:38 08/02/2023 08:00 Mới đăng ký
24 G22.99xxxxxx Sở Công thương Thông báo hoạt động khuyến mại. CÔNG TY TNHH KHOA HỌC DINH DƯỠNG ORGALIFE CÔNG TY TNHH KHOA HỌC DINH DƯỠNG ORGALIFE 04/02/2023 10:18 07/02/2023 08:00 Mới đăng ký
25 000.14xxxxxx UBND Phường An Lộc Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Trần Thị Thùy Vi Trần Thị Thùy Vi 04/02/2023 10:01 09/02/2023 08:00 Mới đăng ký