Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Tra cứu kết quả CCCD thực hiện tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công - Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Tra cứu thông tin hồ sơ

# Mã hồ sơ Đơn vị thụ lý Thủ tục hành chính Người nộp Ngày nộp Ngày hẹn trả Trạng thái
1 000.30xxxxxx CN VPĐKĐĐ huyện Hớn Quản A3. Trích đo bản đồ địa chính thửa đất ( Kiểm tra thực địa, dưới 10 thửa) LÊ VĂN NỘI 26/10/2021 09:24 16/11/2021 09:30 Mới đăng ký
2 000.17xxxxxx Phường Tân Xuân Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Văn Thị Mỹ Duyên 26/10/2021 09:18 27/10/2021 09:30 Mới đăng ký
3 000.25xxxxxx CN VPĐK Đất đai Chơn Thành 21.2. Tách thửa hoặc hợp thửa đất (không thuế, số lượng thửa tách 10 thửa trở xuống). Tiếp nhận qua bưu chính viễn thông ( Nguyễn Kim Khánh, Thiệu Thị Duyên) 26/10/2021 09:21 16/11/2021 09:30 Mới đăng ký
4 000.00xxxxxx Thị xã Bình Long Chuyển trường đi của bậc THCS Lương thị thùy nga 26/10/2021 09:23 28/10/2021 09:30 Mới đăng ký
5 001.09xxxxxx CN VPĐK Đất đai Đồng Phú 32. Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng;tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận (Cấp mới Giấy chứng nhận) vòng sỳ vần cn nguyễn duy sáng 26/10/2021 09:20 16/11/2021 09:30 Mới đăng ký
6 000.25xxxxxx CN VPĐK Đất đai Chơn Thành B. Trích lục bản đồ địa chính thửa đất. Lữ hoàng giang 26/10/2021 09:23 02/11/2021 09:30 Mới đăng ký
7 000.23xxxxxx UBND Xã Phước Tân Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Bùi Trung Liêu 26/10/2021 09:23 29/10/2021 09:30 Đã xử lý xong
8 000.28xxxxxx UBND xã Thống Nhất Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận LÝ THỊ HẢI 26/10/2021 09:05 27/10/2021 09:30 Mới đăng ký
9 000.25xxxxxx CN VPĐK Đất đai Chơn Thành 1.STP. Đăng ký thế chấp QSD đất, tài sản gắn liền với đất; dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai; tài sản gắn liền với đất không phải là nhà ở mà tài sản đó đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận QSH trên GCN; bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tài sản gắn liền với đất có bảo lưu quyền sở hữu; Sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng QSD đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký; văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp bằng QSD đất, tài sản gắn liền với đất; Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở. (Tổng ngày xử lý: 01 ngày. Nhận sau 15 giờ thì hoàn thành việc đăng ký và trả kết quả ngay trong ngày làm việc tiếp theo) Đặng Minh Quang 26/10/2021 09:20 27/10/2021 09:30 Mới đăng ký
10 000.28xxxxxx UBND xã Thống Nhất Cấp bản sao trích lục hộ tịch Nong van vinh 26/10/2021 09:22 27/10/2021 09:30 Mới đăng ký
11 000.17xxxxxx CN VPĐK Đất đai Phú Riềng 32. Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng;tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận (Cấp mới Giấy chứng nhận) Nguyễn Viết Sao-CN-Cao Thanh Loan 26/10/2021 09:19 16/11/2021 09:30 Mới đăng ký
12 000.30xxxxxx CN Văn phòng ĐKĐĐ Bù Đăng 21. Tách thửa hoặc hợp thửa đất (có thuế, số lượng thửa tách 10 thửa trở xuống) Nông Phi Giăng CN Long Văn Tiên 325, Nguyễn Văn Công 26/10/2021 09:15 23/11/2021 09:30 Mới đăng ký
13 000.00xxxxxx Huyện Chơn Thành 3. Chuyển mục đích sử dụng đất phải đƣợc phép của cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân Phan Văn Bình, Nguyễn Thị Hà 26/10/2021 09:17 23/11/2021 09:30 Mới đăng ký
14 000.25xxxxxx CN VPĐK Đất đai Chơn Thành 21.2. Tách thửa hoặc hợp thửa đất (không thuế, số lượng thửa tách 10 thửa trở xuống). Tiếp nhận qua bưu chính viễn thông ( Nguyễn Kim Khánh, Thiệu Thị Duyên) 26/10/2021 09:17 16/11/2021 09:30 Mới đăng ký
15 000.30xxxxxx CN VPĐKĐĐ huyện Hớn Quản A3. Trích đo bản đồ địa chính thửa đất ( Kiểm tra thực địa, dưới 10 thửa) LÊ VĂN NỘI 26/10/2021 09:21 16/11/2021 09:30 Mới đăng ký
16 000.25xxxxxx CN VPĐK Đất đai Chơn Thành A3. Trích đo bản đồ địa chính thửa đất ( Kiểm tra thực địa, dưới 10 thửa) Phạm Ngọc Ánh 26/10/2021 09:21 16/11/2021 09:30 Mới đăng ký
17 000.30xxxxxx CN VPĐKĐĐ huyện Hớn Quản B. Trích lục bản đồ địa chính thửa đất. Nguyen van minh 26/10/2021 09:21 02/11/2021 09:30 Mới đăng ký
18 000.20xxxxxx UBND xã Quang Minh Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Thị Bớt 26/10/2021 09:17 27/10/2021 09:30 Đã trả kết quả
19 000.15xxxxxx Phường Tân Bình Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận NGÔ THỊ THÚY 26/10/2021 09:17 27/10/2021 09:30 Mới đăng ký
20 000.25xxxxxx CN VPĐK Đất đai Chơn Thành A2. Trích đo bản đồ địa chính thửa đất (Không kiểm tra thực địa, tách từ 10 thửa trở lên) Nguyễn Thìn Trung 26/10/2021 09:21 11/11/2021 09:30 Đang xử lý
21 000.25xxxxxx CN VPĐK Đất đai Chơn Thành 32. Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng;tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận (Cấp mới Giấy chứng nhận) Nguyễn Đình vệ, Doãn Thị Lan 26/10/2021 09:13 16/11/2021 09:30 Mới đăng ký
22 000.00xxxxxx Thành phố Đồng Xoài Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Phạm Thị Hồng 26/10/2021 09:21 27/10/2021 09:30 Đang xử lý
23 000.00xxxxxx Huyện Hớn Quản Đăng ký thành lập hộ kinh doanh HỒ THỊ SEN 26/10/2021 09:19 27/10/2021 09:30 Mới đăng ký
24 000.08xxxxxx CN VPĐK Đất đai Đồng Xoài A3. Trích đo bản đồ địa chính thửa đất ( Kiểm tra thực địa, dưới 10 thửa) ĐỖ XUÂN THỐNG 26/10/2021 09:18 16/11/2021 09:30 Đang xử lý
25 000.30xxxxxx CN VPDK Đất đai Bình Long 17.3. Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận (Cập nhật, chỉnh lý trang 3, 4, không thuế) PHẠM VĂN PHƯỢNG 26/10/2021 09:15 04/11/2021 09:30 Mới đăng ký