Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Tra cứu thông tin hồ sơ

# Mã hồ sơ Đơn vị thụ lý Thủ tục hành chính Người nộp Ngày nộp Ngày hẹn trả Trạng thái
1 000.18xxxxxx UBND Xã Thanh Lương Đăng ký lại khai sinh Lê Thị Nga 30/07/2021 17:23 09/08/2021 08:00 Mới đăng ký
2 000.18xxxxxx UBND Xã Thanh Lương Đăng ký lại khai sinh Phạm Thị Thoa 30/07/2021 17:12 09/08/2021 08:00 Mới đăng ký
3 000.00xxxxxx Sở Công thương Thông báo hoạt động khuyến mại. CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP THỊ SỐ TÔ QUÀ 30/07/2021 16:52 03/08/2021 08:00 Mới đăng ký
4 000.18xxxxxx UBND Xã Thanh Lương Đăng ký lại khai sinh Nguyễn Văn Uẩn 30/07/2021 16:51 09/08/2021 08:00 Mới đăng ký
5 000.18xxxxxx UBND Xã Thanh Lương Đăng ký lại khai sinh Đỗ Duy Liên 30/07/2021 16:37 09/08/2021 08:00 Mới đăng ký
6 000.30xxxxxx CN VPĐKĐĐ huyện Hớn Quản A3. Trích đo bản đồ địa chính thửa đất ( Kiểm tra thực địa, dưới 10 thửa) Quách Văn Diệu 30/07/2021 16:37 23/08/2021 07:30 Đang xử lý
7 000.30xxxxxx CN VPĐKĐĐ huyện Hớn Quản A3. Trích đo bản đồ địa chính thửa đất ( Kiểm tra thực địa, dưới 10 thửa) Nguyễn Thị Hồng Loan 30/07/2021 16:35 23/08/2021 07:30 Đang xử lý
8 000.20xxxxxx Xã Tân Thành Đăng ký khai tử nguyen chi cuong 30/07/2021 16:29 03/08/2021 07:30 Đã xử lý xong
9 000.09xxxxxx CN VP ĐKĐĐ Bù Gia Mập 21. Tách thửa hoặc hợp thửa đất (có thuế, số lượng thửa tách 10 thửa trở xuống) Nguyễn Văn DŨng CNTT Tạ Khắc Tuấn , Cấn Văn Nho 30/07/2021 16:21 30/08/2021 08:00 Đang xử lý
10 000.30xxxxxx CN VPDK Đất đai Bình Long 9.STP. Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. (Tổng ngày xử lý: 01 ngày. Nhận sau 15 giờ thì hoàn thành việc đăng ký và trả kết quả ngay trong ngày làm việc tiếp theo) Hà Văn Sáu 30/07/2021 16:22 03/08/2021 08:00 Mới đăng ký
11 000.09xxxxxx CN VP ĐKĐĐ Bù Gia Mập 21. Tách thửa hoặc hợp thửa đất (có thuế, số lượng thửa tách 10 thửa trở xuống) Hộ Ông Bùi Ngọc Am CNTT Hoàng Thành Lương 30/07/2021 16:19 30/08/2021 08:00 Đang xử lý
12 000.00xxxxxx Ban quản lý Khu kinh tế 3. Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Lê Thị Quỳnh Anh 30/07/2021 16:13 05/08/2021 08:00 Mới đăng ký
13 000.00xxxxxx Sở Tài nguyên và Môi Trường 8. Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng dưới 30.000m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm đối với các hoạt động khác. CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG PHÚ HƯƠNG 30/07/2021 16:16 25/08/2021 07:30 Đang xử lý
14 000.17xxxxxx CN VPĐK Đất đai Phú Riềng 22. Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Có thuế). Hà Minh Thể - ĐSCQ 30/07/2021 15:54 18/08/2021 08:00 Đang xử lý
15 000.25xxxxxx CN VPĐK Đất đai Chơn Thành 1.STP. Đăng ký thế chấp QSD đất, tài sản gắn liền với đất; dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai; tài sản gắn liền với đất không phải là nhà ở mà tài sản đó đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận QSH trên GCN; bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tài sản gắn liền với đất có bảo lưu quyền sở hữu; Sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng QSD đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký; văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp bằng QSD đất, tài sản gắn liền với đất; Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở. (Tổng ngày xử lý: 01 ngày. Nhận sau 15 giờ thì hoàn thành việc đăng ký và trả kết quả ngay trong ngày làm việc tiếp theo) Phan Đình Thuông 30/07/2021 15:56 03/08/2021 08:00 Đã xử lý xong
16 000.24xxxxxx UBND xã Nghĩa Trung Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Đặng Hoàng Dân 30/07/2021 15:56 03/08/2021 08:00 Đã trả kết quả
17 000.25xxxxxx CN VPĐK Đất đai Chơn Thành 1.STP. Đăng ký thế chấp QSD đất, tài sản gắn liền với đất; dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai; tài sản gắn liền với đất không phải là nhà ở mà tài sản đó đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận QSH trên GCN; bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tài sản gắn liền với đất có bảo lưu quyền sở hữu; Sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng QSD đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký; văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp bằng QSD đất, tài sản gắn liền với đất; Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở. (Tổng ngày xử lý: 01 ngày. Nhận sau 15 giờ thì hoàn thành việc đăng ký và trả kết quả ngay trong ngày làm việc tiếp theo) Phan Đình Thuông 30/07/2021 15:56 03/08/2021 08:00 Đã xử lý xong
18 000.24xxxxxx UBND xã Nghĩa Trung Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Phan Thị Trinh 30/07/2021 15:55 03/08/2021 08:00 Đã trả kết quả
19 000.25xxxxxx CN VPĐK Đất đai Chơn Thành 1.STP. Đăng ký thế chấp QSD đất, tài sản gắn liền với đất; dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai; tài sản gắn liền với đất không phải là nhà ở mà tài sản đó đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận QSH trên GCN; bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tài sản gắn liền với đất có bảo lưu quyền sở hữu; Sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng QSD đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký; văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp bằng QSD đất, tài sản gắn liền với đất; Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở. (Tổng ngày xử lý: 01 ngày. Nhận sau 15 giờ thì hoàn thành việc đăng ký và trả kết quả ngay trong ngày làm việc tiếp theo) Phan Đình Thuông 30/07/2021 15:55 03/08/2021 08:00 Đã xử lý xong
20 000.24xxxxxx UBND xã Nghĩa Trung Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Phùng Thị Thu 30/07/2021 15:55 03/08/2021 08:00 Đã trả kết quả
21 000.25xxxxxx CN VPĐK Đất đai Chơn Thành 9.STP. Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. (Tổng ngày xử lý: 01 ngày. Nhận sau 15 giờ thì hoàn thành việc đăng ký và trả kết quả ngay trong ngày làm việc tiếp theo) Phan Đình Thuông 30/07/2021 15:54 03/08/2021 08:00 Đã xử lý xong
22 000.24xxxxxx UBND xã Nghĩa Trung Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Nguyễn Thị Hừng 30/07/2021 15:54 03/08/2021 08:00 Đã trả kết quả
23 000.24xxxxxx UBND xã Nghĩa Trung Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Nguyễn Thị Thanh 30/07/2021 15:53 03/08/2021 08:00 Đã trả kết quả
24 000.24xxxxxx UBND xã Nghĩa Trung Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Lê Quang Trường 30/07/2021 15:52 03/08/2021 08:00 Đã trả kết quả
25 000.24xxxxxx UBND xã Nghĩa Trung Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Hồ Minh Khánh 30/07/2021 15:52 03/08/2021 08:00 Đã trả kết quả