Tra cứu thông tin hồ sơ

# Mã hồ sơ Đơn vị thụ lý Thủ tục hành chính Cá nhân/ Tổ chức được xử lý Người nộp Ngày nộp Ngày hẹn trảxd Trạng thái
1 G22.99xxxxxx Sở Công thương Thông báo hoạt động khuyến mại. NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI - CHI NHÁNH BÌNH PHƯỚC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI - CHI NHÁNH BÌNH PHƯỚC 10/06/2023 14:52 13/06/2023 08:00 Mới đăng ký
2 000.14xxxxxx UBND Phường Minh Hưng Cấp bản sao trích lục hộ tịch NGUYỄN THÀNH PHƯỜNG NGUYỄN THỊ THÚY NGỌC 10/06/2023 14:52 13/06/2023 07:30 Đã trả kết quả
3 000.14xxxxxx UBND Phường Minh Hưng Đăng ký khai tử NGUYỄN THÀNH PHƯƠNG NGUYỄN THỊ THÚY NGỌC 10/06/2023 14:53 13/06/2023 07:30 Đã trả kết quả
4 000.16xxxxxx UBND xã Đak Nhau Đăng ký khai tử Nguyễn Thị Lan Nguyễn Thị Lan 10/06/2023 14:43 13/06/2023 08:00 Mới đăng ký
5 000.16xxxxxx UBND xã Đak Nhau Đăng ký khai tử Nguyễn Thị Lan Nguyễn Thị Lan 10/06/2023 14:32 13/06/2023 08:00 Mới đăng ký
6 000.00xxxxxx Sở Tư pháp 3.2 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam(10 ngày) Nguyễn Thanh Tín Nguyễn Thanh Tín 10/06/2023 14:17 26/06/2023 08:00 Mới đăng ký
7 000.00xxxxxx Ban quản lý Khu kinh tế 4. Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Công ty TNHH LONG FA (VIỆT NAM) Công ty TNHH LONG FA (VIỆT NAM) 10/06/2023 14:01 15/06/2023 08:00 Mới đăng ký
8 000.00xxxxxx Ban quản lý Khu kinh tế 1. Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp. CÔNG TY TNHH HÙNG VƯƠNG-BÌNH PHƯỚC CÔNG TY TNHH HÙNG VƯƠNG-BÌNH PHƯỚC 10/06/2023 13:57 21/06/2023 08:00 Mới đăng ký
9 000.00xxxxxx Thành phố Đồng Xoài 3. Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân VNPT test 123 VNPT test 123 10/06/2023 12:32 03/07/2023 08:00 Mới đăng ký
10 000.00xxxxxx Sở Tư pháp 3.1 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam (Trường hợp cư trú ở nhiều nơi) (15 ngày) NGUYỄN XUÂN TÀI NGUYỄN XUÂN TÀI 10/06/2023 12:28 03/07/2023 08:00 Mới đăng ký
11 G22.99xxxxxx Sở Công thương Thông báo hoạt động khuyến mại. CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI WANT WANT VIỆT NAM CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI WANT WANT VIỆT NAM 10/06/2023 12:17 13/06/2023 08:00 Mới đăng ký
12 000.15xxxxxx UBND phường Phước Bình Đăng ký lại khai sinh Phan Thanh Tâm Phan Thanh Tâm 10/06/2023 12:05 19/06/2023 08:00 Mới đăng ký
13 000.00xxxxxx Ban quản lý Khu kinh tế 3. Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG GPPD CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG GPPD 10/06/2023 11:28 19/06/2023 08:00 Mới đăng ký
14 000.18xxxxxx UBND Xã Thanh Lương Đăng ký khai sinh Bùi Thị Diễm Bùi thị Diễm 10/06/2023 10:56 13/06/2023 07:30 Đã xử lý xong
15 000.00xxxxxx Sở Tư pháp 3.1 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam (Trường hợp cư trú ở nhiều nơi) (15 ngày) YE XISHENG NGUYEN THI BICH LOAN 10/06/2023 10:53 03/07/2023 08:00 Mới đăng ký
16 G22.99xxxxxx Sở Công thương Thông báo hoạt động khuyến mại. Công ty Cổ Phần Diligo Holdings Công ty Cổ Phần Diligo Holdings 10/06/2023 10:48 13/06/2023 08:00 Mới đăng ký
17 000.16xxxxxx Xã Đồng Tiến Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Thị mùi Nguyễn Thị Ngân 10/06/2023 11:04 15/06/2023 07:30 Đang xử lý
18 000.00xxxxxx Sở Tư pháp 3.1 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam (Trường hợp cư trú ở nhiều nơi) (15 ngày) XIE ZIYI NGUYEN THI BICH LOAN 10/06/2023 10:50 03/07/2023 08:00 Mới đăng ký
19 000.00xxxxxx Sở Tư pháp 3.1 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam (Trường hợp cư trú ở nhiều nơi) (15 ngày) WANG LI NGUYEN THI BICH LOAN 10/06/2023 10:47 03/07/2023 08:00 Mới đăng ký
20 G22.99xxxxxx Sở Công thương Thông báo hoạt động khuyến mại. Công ty Cổ Phần Diligo Holdings Công ty Cổ Phần Diligo Holdings 10/06/2023 10:42 13/06/2023 08:00 Mới đăng ký
21 000.16xxxxxx Xã Đồng Tiến Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Phan thị thảo Nguyễn Thị Ngân 10/06/2023 11:04 15/06/2023 07:30 Đang xử lý
22 000.00xxxxxx Sở Kế hoạch và Đầu tư 16. Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư CÔNG TY TNHH CÂY XANH CÔNG MINH NGUYỄN THỊ THU THẢO 10/06/2023 10:40 06/07/2023 08:00 Mới đăng ký
23 000.16xxxxxx UBND xã Đak Nhau Đăng ký khai tử Nguyễn Thị Lan Nguyễn Thị Lan 10/06/2023 10:39 13/06/2023 08:00 Mới đăng ký
24 000.00xxxxxx Sở Tư pháp 3.1 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam (Trường hợp cư trú ở nhiều nơi) (15 ngày) SUN JUNHUA NGUYEN THI BICH LOAN 10/06/2023 10:39 03/07/2023 08:00 Mới đăng ký
25 000.00xxxxxx Sở Tư pháp 3.1 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam (Trường hợp cư trú ở nhiều nơi) (15 ngày) PENG SHENG QUAN NGUYEN THI BICH LOAN 10/06/2023 10:33 03/07/2023 08:00 Mới đăng ký