Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Tra cứu thông tin hồ sơ

# Mã hồ sơ Đơn vị thụ lý Thủ tục hành chính Người nộp Ngày nộp Ngày hẹn trả Trạng thái
1 000.00xxxxxx Thành phố Đồng Xoài Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của cấp trung ương, cấp tỉnh. Kim Nữ Huyền Trân 28/05/2022 07:46 13/06/2022 07:30 Đang xử lý
2 000.00xxxxxx Sở Tư pháp 3.1 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam (Trường hợp cư trú ở nhiều nơi) (15 ngày) Phạm Trọng Nghĩa 27/05/2022 22:28 20/06/2022 08:00 Mới đăng ký
3 000.00xxxxxx Thị xã Phước Long Đăng ký thành lập hộ kinh doanh trần quang nam 27/05/2022 21:13 31/05/2022 08:00 Mới đăng ký
4 000.00xxxxxx Thị xã Phước Long Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh trần quang nam 27/05/2022 21:01 31/05/2022 08:00 Mới đăng ký
5 000.00xxxxxx Huyện Chơn Thành Cải chính hộ tịch Nguyễn Văn sơn 27/05/2022 19:46 02/06/2022 08:00 Mới đăng ký
6 G22.99xxxxxx Sở Công thương Thông báo hoạt động khuyến mại. CÔNG TY TNHH GENE SOLUTIONS LAB 27/05/2022 19:19 31/05/2022 08:00 Mới đăng ký
7 G22.99xxxxxx Sở Công thương Thông báo hoạt động khuyến mại. CÔNG TY TNHH GENE SOLUTIONS LAB 27/05/2022 19:11 31/05/2022 08:00 Mới đăng ký
8 G22.99xxxxxx Sở Công thương Thông báo hoạt động khuyến mại. CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TAISUN VIỆT NAM 27/05/2022 18:39 31/05/2022 08:00 Mới đăng ký
9 000.09xxxxxx CN VP ĐKĐĐ Bù Gia Mập 32.1. Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng; thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận (Cập nhật, chỉnh lý trang 3, 4) Hoàng Thị Hằng TA Nguyễn Văn Hòa 27/05/2022 18:19 15/06/2022 08:00 Đang xử lý
10 000.08xxxxxx CN VPĐK Đất đai Đồng Xoài A3. Trích đo bản đồ địa chính thửa đất ( Kiểm tra thực địa, dưới 10 thửa) CTY CỔ PHẦN B85 CN LÊ ĐỨC HIẾU-TIẾN THÀNH-16-509 27/05/2022 18:18 20/06/2022 08:00 Đang xử lý
11 000.30xxxxxx CN Văn phòng ĐKĐĐ Lộc Ninh 32.1. Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng; thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận (Cập nhật, chỉnh lý trang 3, 4) VŨ ĐÌNH SỸ - PHẠM THỊ MAI 27/05/2022 18:18 15/06/2022 08:00 Mới đăng ký
12 000.08xxxxxx CN VPĐK Đất đai Đồng Xoài A3. Trích đo bản đồ địa chính thửa đất ( Kiểm tra thực địa, dưới 10 thửa) C TY CỔ PHÂN B85 CN NGUYỄN ĐĂNG GIÁO-TIẾN THÀNH-16-569 27/05/2022 18:16 20/06/2022 08:00 Đang xử lý
13 000.30xxxxxx CN Văn phòng ĐKĐĐ Lộc Ninh 32.1. Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng; thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận (Cập nhật, chỉnh lý trang 3, 4) TRẦN THỊ THANH TIÊN 27/05/2022 18:16 15/06/2022 08:00 Mới đăng ký
14 000.08xxxxxx CN VPĐK Đất đai Đồng Xoài A3. Trích đo bản đồ địa chính thửa đất ( Kiểm tra thực địa, dưới 10 thửa) CTY CỔ PHẦN B85 CN NGUYỄN THỊ HẠNH-TIẾN THÀNH-16-599 27/05/2022 18:14 20/06/2022 08:00 Đang xử lý
15 000.30xxxxxx CN Văn phòng ĐKĐĐ Lộc Ninh 32.1. Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng; thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận (Cập nhật, chỉnh lý trang 3, 4) NGUYỄN MINH TÀI 27/05/2022 18:15 15/06/2022 08:00 Mới đăng ký
16 000.09xxxxxx CN VP ĐKĐĐ Bù Gia Mập 32. Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng;tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận (Cấp mới Giấy chứng nhận) Hồ Sĩ Cảnh CN Trần Văn Tý 27/05/2022 18:11 20/06/2022 08:00 Đang xử lý
17 000.30xxxxxx CN Văn phòng ĐKĐĐ Lộc Ninh 32.1. Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng; thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận (Cập nhật, chỉnh lý trang 3, 4) NGUYỄN MINH TÀI 27/05/2022 18:13 15/06/2022 08:00 Mới đăng ký
18 000.08xxxxxx CN VPĐK Đất đai Đồng Xoài A3. Trích đo bản đồ địa chính thửa đất ( Kiểm tra thực địa, dưới 10 thửa) C TY CỔ PHÂN B85 CN ĐỖ THỊ THU PHƯƠNG-TIẾN THÀNH-16-516 27/05/2022 18:12 20/06/2022 08:00 Đang xử lý
19 000.30xxxxxx CN Văn phòng ĐKĐĐ Lộc Ninh 32.1. Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng; thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận (Cập nhật, chỉnh lý trang 3, 4) VŨ ÁI BẢO NGÂN 27/05/2022 18:11 15/06/2022 08:00 Mới đăng ký
20 000.08xxxxxx CN VPĐK Đất đai Đồng Xoài A3. Trích đo bản đồ địa chính thửa đất ( Kiểm tra thực địa, dưới 10 thửa) C TY CỔ PHẦN B85 CN NGUYỄN THỊ DẠ HƯƠNG-TIẾN THÀNH-16-533 27/05/2022 18:09 20/06/2022 08:00 Đang xử lý
21 000.30xxxxxx CN Văn phòng ĐKĐĐ Lộc Ninh 32.1. Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng; thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận (Cập nhật, chỉnh lý trang 3, 4) LÊ THỊ LOAN 27/05/2022 18:08 15/06/2022 08:00 Mới đăng ký
22 000.09xxxxxx CN VP ĐKĐĐ Bù Gia Mập 32.1. Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng; thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận (Cập nhật, chỉnh lý trang 3, 4) Điểu Xuông TK Điểu Đuôn 27/05/2022 18:07 15/06/2022 08:00 Đang xử lý
23 000.08xxxxxx CN VPĐK Đất đai Đồng Xoài A3. Trích đo bản đồ địa chính thửa đất ( Kiểm tra thực địa, dưới 10 thửa) C TY CỔ PHẦN B85 CN NGUYỄN THỊ THU TRANG-TIẾN THÀNH-16-442 27/05/2022 18:08 20/06/2022 08:00 Đang xử lý
24 000.30xxxxxx CN Văn phòng ĐKĐĐ Lộc Ninh 32.1. Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng; thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận (Cập nhật, chỉnh lý trang 3, 4) HÀ THỊ KIM QUY 27/05/2022 18:07 15/06/2022 08:00 Mới đăng ký
25 000.08xxxxxx CN VPĐK Đất đai Đồng Xoài A3. Trích đo bản đồ địa chính thửa đất ( Kiểm tra thực địa, dưới 10 thửa) C TY CỔ PHẦN B85 CN NGUYỄN THỊ THU TRANG-TIẾN THÀNH-16-591 27/05/2022 18:06 20/06/2022 08:00 Đang xử lý