Hướng dẫn sử dụng

 • 1
 •  
  Công dân/Doanh nghiệp click vào Đăng ký trên Trang chủ của Hệ thống, sau đó nhập đầy đủ các thông tin:


        - Công dân:       Họ tên, Ngày sinh, Số CMND và Email
        - Doanh nghiệp: Tên, Mã số Thuế, Mã giấy phép, Ngày cấp, Email
Nhập Mã Xác nhận và sau đó click vào Đăng ký tài khoản
 


 • 2
  • Hệ thống kiểm tra các thông tin vừa nhập vào và yêu cầu hoàn thành nhập bổ sung thêm các thông tin chi tiết khác.
 • 3
  Nếu đăng kí thành công, hệ thống sẽ gửi mail thông báo vào địa chỉ email đã khai báo kèm đường link hướng dẫn yêu cầu kích hoạt tài khoản.
 • 4
  Sau khi tài khoản được kích hoạt, trạng thái tài khoản lúc này là Đăng kí mới nhưng chưa được xác thực.
  Ở trạng thái này tài khoản:
          - Công dân:       Có thể sử dụng để thực hiện các Dịch vụ công trực tuyến(DVCTT) trên hệ thống(hạn chế bởi số lần sử dụng).
         - Doanh nghiệp: Chưa thể sử dụng để thực hiện các DVCTT trên hệ thống(chỉ thực hiện sau khi tài khoản được xác thực).
   
 • 5
  Công dân/Doanh nghiệp mang giấy tờ có chứng nhận pháp lý:
          - Công dân:        CMND hoặc Hộ Chiếu
          - Doanh nghiệp:  Giấy phép/chứng nhận ĐKKD
  Đến bộ phận một cửa của Cơ quan quản lý nhà nước gần nhất (UBND Phường/Quận hoặc các Sở) để xác thực tài khoản(chỉ 1 lần đầu tiên) và nhận kết quả(trường hợp Công dân có thực hiện DVCTT trên hệ thống sau khi kích hoạt tài khoản).