Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

THÔNG TIN HỒ SƠ

Thông tin hồ sơ
Hồ sơ đã nộp
STT Mô tả
1 Danh sách xe đề nghị cấp giấy phép xe tập lái (Phụ lục VIII ban hành kèm theo Nghị định 65/2016/NĐ-CP)
2 Giấy đăng ký xe (bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực)
Quá trình giải quyết hồ sơ
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ Cán bộ giải quyết: Tiếp nhận hồ sơ SGTVT
Bước 2: điều phối thẩm định Cán bộ giải quyết: Trần Mãi
Bước 3: phê duyệt Cán bộ giải quyết: Phạm Hữu Độ
Bước 4: Ký duyệt Cán bộ giải quyết: Lãnh đạo Sở GTVT
Hồ sơ đang ở bước 5: Trả kết quả Cán bộ giải quyết: Bộ phận trả KQ TT.PVHCC