Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

THÔNG TIN HỒ SƠ

Thông tin hồ sơ
Hồ sơ đã nộp
STT Mô tả
1 Tờ khai đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc theo mẫu
2 Giấy khai sinh
3 Giấy kết hôn
4 CMND
5 Hộ khẩu
Quá trình giải quyết hồ sơ
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ Cán bộ giải quyết: Tiếp nhận hồ sơ (Tư pháp)
Bước 2: Phòng Tư pháp thụ lý Cán bộ giải quyết: Lãnh đạo phòng (Phòng TP)
Bước 3: UBND thị xã ký duyệt Cán bộ giải quyết: Văn phòng UBND thị xã
Bước 4: Chờ trả kết quả Cán bộ giải quyết: Tiếp nhận hồ sơ (Tư pháp)
Công dân đã nhận kết quả