Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

THÔNG TIN HỒ SƠ

Thông tin hồ sơ
Hồ sơ đã nộp
STT Mô tả
1 Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận
2 Giấy chứng nhận đã cấp
3 Tờ khai thực hiện nghĩa vụ tài chính
4 Biên Bản Xác Minh Hiện Trạng
5 Chờ giấy nộp tiền vào NSNN
Quá trình giải quyết hồ sơ
Bước 1: Tiếp Nhận HS Cán bộ giải quyết: Tiếp nhận VPĐKĐĐ Đồng Xoài
Bước 2: Chi nhánh VP ĐKĐĐ giải quyết Cán bộ giải quyết: Cán Bộ Thẩm tra , Vào Sổ ĐĐ Đồng Xoài
Bước 3: Chi cục Thuế (Thông báo thuế cho dân) Cán bộ giải quyết: Chi cục Thuế
Bước 4: Chờ giấy nộp tiền vào NSNN Cán bộ giải quyết: Tiếp nhận VPĐKĐĐ Đồng Xoài
Bước 5: Một cửa Tiếp nhận giấy nộp tiền Cán bộ giải quyết: Tiếp nhận VPĐKĐĐ Đồng Xoài
Bước 6: Chi nhánh VP ĐKĐĐ giải quyết Cán bộ giải quyết: Cán Bộ Thẩm tra , Vào Sổ ĐĐ Đồng Xoài
Bước 7: VPĐKĐĐ tỉnh duyệt Cán bộ giải quyết: Thụ Lý (Tỉnh) ĐKĐĐ Đồng Xoài
Bước 8: CN VPĐKĐĐ vào sổ Cán bộ giải quyết: Cán Bộ Thẩm tra , Vào Sổ ĐĐ Đồng Xoài
Hồ sơ đang ở bước 9: Trả kết quả hồ sơ Cán bộ giải quyết: Tiếp nhận VPĐKĐĐ Đồng Xoài