THÔNG TIN HỒ SƠ

KIỂM TRA PHÍ, LỆ PHÍ
Thông tin hồ sơ
Hồ sơ đã nộp
STT Mô tả
1 Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK
2 Hợp đồng, văn bản về việc chuyển đổi đất nông nghiệp theo quy định
3 Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp
Quá trình giải quyết hồ sơ
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ Cán bộ giải quyết: Tiếp nhận VPĐKĐĐ Đồng Xoài
Bước 2: Thẩm tra Cán bộ giải quyết: Cán Bộ Thẩm tra , Vào Sổ ĐĐ Đồng Xoài
Bước 3: Thẩm định Cán bộ giải quyết: Thụ Lý (Tỉnh) ĐKĐĐ Đồng Xoài
Hồ sơ đang ở bước 4: Trả kết quả Cán bộ giải quyết: Tiếp nhận VPĐKĐĐ Đồng Xoài