Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Tra cứu kết quả CCCD thực hiện tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công - Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

THÔNG TIN HỒ SƠ

KIỂM TRA PHÍ, LỆ PHÍ
Thông tin hồ sơ
Hồ sơ đã nộp
STT Mô tả
1 Tờ khai đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng (theo Mẫu số 04 ban hành kèm theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP)
2 Giấy báo tử của đối tượng đối với trường hợp hộ gia đình có người chết, mất tích do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh; tai nạn giao thông, tai nạn lao động nghiêm trọng hoặc các lý do bất khả kháng khác
3 Xác nhận của công an cấp xã đối với trường hợp cơ quan, tổ chức, cá nhân tổ chức mai táng cho người chết do không có người nhận trách nhiệm tổ chức mai táng.
Quá trình giải quyết hồ sơ
Bước 1: Tiếp Nhận HS Cán bộ giải quyết: NGUYỄN THỊ HỒNG Lao động xã Lộc Thái
Bước 2: UBND xã ký duyệt Cán bộ giải quyết: Lãnh đạo UBND Xã Lộc Thái
Bước 3: Chuyển đến Cơ quan LĐTBXH cấp huyện Cán bộ giải quyết: Tiếp nhận Lao động - 1 cửa UBND huyện
Bước 4: Phòng LĐTBXH thụ lý Cán bộ giải quyết: Thụ lý Lao động TB&XH
Bước 5: UBND huyện có văn bản đề nghị Sở LĐTBXH Cán bộ giải quyết: Lãnh đạo 1 UBND huyện Lộc Ninh - Lao động
Bước 6: Trả kết quả Cán bộ giải quyết: NGUYỄN THỊ HỒNG Lao động xã Lộc Thái
Công dân đã nhận kết quả