THÔNG TIN HỒ SƠ

KIỂM TRA PHÍ, LỆ PHÍ
Thông tin hồ sơ
Hồ sơ đã nộp
STT Mô tả
1 Tờ khai đăng ký khai tử theo mẫu
2 Giấy báo tử hoặc giấy tờ thay thế Giấy báo tử do cơ quan có thẩm quyền cấp
Quá trình giải quyết hồ sơ
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ Cán bộ giải quyết: Tiếp nhận hộ tịch
Bước 2: Giải quyết HS Cán bộ giải quyết: Tiếp nhận hộ tịch
Bước 3: UBND xã ký duyệt Cán bộ giải quyết: Lãnh đạo xã Bình Minh
Bước 4: Chờ trả kết quả Cán bộ giải quyết: Tiếp nhận hộ tịch
Công dân đã nhận kết quả