THÔNG TIN HỒ SƠ

KIỂM TRA PHÍ, LỆ PHÍ
Thông tin hồ sơ
Hồ sơ đã nộp
STT Mô tả
1 Tờ khai đăng ký lại kết hôn theo mẫu
2 Xuất trình bản sao giấy chứng nhận kết hôn trước đây (nếu có)
3 Xuất trình: Bản chính Sổ hộ khẩu gia đình, Chứng minh nhân dân hoặc các Giấy tờ hợp lệ thay thế để đối chiếu
4 Cv Sơn Giang
Quá trình giải quyết hồ sơ
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ Cán bộ giải quyết: Tiếp nhận hộ tịch LG
Bước 2: Giải quyết HS Cán bộ giải quyết: Tiếp nhận hộ tịch LG
Bước 3: Chờ trả kết quả Cán bộ giải quyết: Tiếp nhận hộ tịch LG
Công dân đã nhận kết quả