THÔNG TIN HỒ SƠ

KIỂM TRA PHÍ, LỆ PHÍ
Thông tin hồ sơ
Hồ sơ đã nộp
STT Mô tả
1 Tờ khai cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
2 Xuất trình bản chính CMND, Sổ hộ khẩu gia đình; Giấy chứng tử (trong trường hợp một bên chết, Bản án có hiệu lực của Tòa án nhân dân (trong trường hợp ly hôn)
Quá trình giải quyết hồ sơ
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ Cán bộ giải quyết: Tiếp nhận Tư pháp hộ tịch
Bước 2: Giải quyết HS Cán bộ giải quyết: Tiếp nhận Tư pháp hộ tịch
Bước 3: UBND xã ký duyệt Cán bộ giải quyết: Lãnh đạo UBND Xã
Bước 4: Chờ trả kết quả Cán bộ giải quyết: Tiếp nhận Tư pháp hộ tịch
Công dân đã nhận kết quả