Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

THÔNG TIN HỒ SƠ

KIỂM TRA PHÍ, LỆ PHÍ
Thông tin hồ sơ
Hồ sơ đã nộp
STT Mô tả
1 Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất
2 Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo
3 Bản gốc giấy Giấy chứng nhận đã cấp
4 Trích lục hoặc trích đo địa chính thửa đất
5 Tờ khai thực hiện nghĩa vụ tài chính
6 Hợp Đồng, văn bản về việc chuyển đổi, chuyển nhượng
7 Trang Bổ Sung
8 Giấy tờ về thừa kế theo quy định
9 Văn bản của các thành viên trong hộ gia đình sử dụng đất đồng ý chuyển quyền sử dụng đất của hộ gia đinh
10 Văn bản thỏa thuận tài sản riêng
11 Hợp đồng ủy quyền
12 Biên bản xác minh hiện trạng
13 Xác minh quan hệ nhân thân
14 Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
15 Hợp Đồng Tặng cho, Văn Bản thừa kế, Văn Bản từ chối tài sản
16 Bổ sung giấy đóng tiền
Quá trình giải quyết hồ sơ
Bước 1: Tiếp Nhận HS Cán bộ giải quyết: Tiếp Nhận HS
Bước 2: Chi nhánh VP ĐKĐĐ giải quyết Cán bộ giải quyết: Thẩm Tra VPĐK Đất Đai
Bước 3: Chi cục Thuế (Thông báo thuế cho dân) Cán bộ giải quyết: Chi cục thuế Bù Đốp
Bước 4: Chờ giấy nộp tiền vào NSNN Cán bộ giải quyết: Tiếp Nhận HS
Bước 5: Một cửa Tiếp nhận giấy nộp tiền Cán bộ giải quyết: Tiếp Nhận HS
Bước 6: Chi nhánh VP ĐKĐĐ giải quyết Cán bộ giải quyết: Thẩm Tra VPĐK Đất Đai
Bước 7: VPĐKĐĐ tỉnh duyệt Cán bộ giải quyết: Thụ Lý (Tỉnh) ĐKĐĐ Bù Đốp
Bước 8: CN VPĐKĐĐ vào sổ Cán bộ giải quyết: Bộ Phận Vào Sổ VPĐK Đất Đai
Hồ sơ đang ở bước 9: Trả kết quả hồ sơ Cán bộ giải quyết: Tiếp Nhận HS