Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

THÔNG TIN HỒ SƠ

KIỂM TRA PHÍ, LỆ PHÍ
Thông tin hồ sơ
Hồ sơ đã nộp
STT Mô tả
1 Đơn đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa
2 Giấy chứng nhận đã cấp
3 Trích lục hoặc trích đo địa chính thửa đất
4 Tờ khai thực hiện nghĩa vụ tài chính
5 Giấy chứng minh nhân dân mới hoặc Giấy chứng minh quân đội mới hoặc thẻ Căn cước công dân mới hoặc sổ hộ khẩu, giấy tờ khác chứng minh thay đổi nhân thân đối với trường hợp thay đổi thông tin về nhân thân của người có tên trên Giấy chứng nhận;
6 Văn bản của cơ quan có thẩm quyền cho phép hoặc công nhận việc thay đổi thông tin pháp nhân đối với trường hợp thay đổi thông tin về pháp nhân của tổ chức đã ghi trên Giấy chứng nhận.
7 Đơn Đăng ký biến động đất đai , tài sản gắn liền với đất
8 Hợp đồng văn bản về việc chuyển đổi chuyển nhượng
9 trang bổ sung
10 Giấy tờ về thừa kế theo quy đinh
11 Văn bản thỏa thuận tài sản riêng
12 Hợp đồng ủy quyền
13 Giấy Xác Nhận tình trạng hôn nhân
14 Bổ sung giấy đóng tiền
Quá trình giải quyết hồ sơ
Bước 1: Tiếp Nhận HS Cán bộ giải quyết: Tiếp Nhận HS
Bước 2: Chi nhánh VP ĐKĐĐ giải quyết Cán bộ giải quyết: Thẩm Tra VPĐK Đất Đai
Bước 3: Chi cục Thuế (Thông báo thuế cho dân) Cán bộ giải quyết: Chi cục thuế Bù Đốp
Bước 4: Chờ giấy nộp tiền vào NSNN Cán bộ giải quyết: Tiếp Nhận HS
Bước 5: Một cửa Tiếp nhận giấy nộp tiền Cán bộ giải quyết: Tiếp Nhận HS
Bước 6: Chi nhánh VP ĐKĐĐ giải quyết Cán bộ giải quyết: Thẩm Tra VPĐK Đất Đai
Bước 7: VPĐKĐĐ tỉnh duyệt Cán bộ giải quyết: Thụ Lý (Tỉnh) ĐKĐĐ Bù Đốp
Bước 8: CN VPĐKĐĐ vào sổ Cán bộ giải quyết: Bộ Phận Vào Sổ VPĐK Đất Đai
Hồ sơ đang ở bước 9: Trả kết quả hồ sơ Cán bộ giải quyết: Tiếp Nhận HS