THÔNG TIN HỒ SƠ

KIỂM TRA PHÍ, LỆ PHÍ
Thông tin hồ sơ
Hồ sơ đã nộp
STT Mô tả
1 Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất
2 Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo
3 Bản gốc giấy Giấy chứng nhận đã cấp
4 Hợp Đồng, văn bản về việc chuyển đổi, chuyển nhượng
5 Bổ sung giấy đóng tiền
Quá trình giải quyết hồ sơ
Bước 1: Tiếp Nhận HS Cán bộ giải quyết: Tiếp Nhận HS
Bước 2: Chi nhánh VP ĐKĐĐ giải quyết Cán bộ giải quyết: Thẩm Tra VPĐK Đất Đai
Bước 3: Chi cục Thuế (Thông báo thuế cho dân) Cán bộ giải quyết: Chi cục thuế Bù Đốp
Bước 4: Chờ giấy nộp tiền vào NSNN Cán bộ giải quyết: Tiếp Nhận HS
Bước 5: Một cửa Tiếp nhận giấy nộp tiền Cán bộ giải quyết: Tiếp Nhận HS
Bước 6: Chi nhánh VP ĐKĐĐ giải quyết Cán bộ giải quyết: Thẩm Tra VPĐK Đất Đai
Bước 7: VPĐKĐĐ tỉnh duyệt Cán bộ giải quyết: Thụ Lý (Tỉnh) ĐKĐĐ Bù Đốp
Bước 8: CN VPĐKĐĐ vào sổ Cán bộ giải quyết: Bộ Phận Vào Sổ VPĐK Đất Đai
Hồ sơ đang ở bước 9: Trả kết quả hồ sơ Cán bộ giải quyết: Tiếp Nhận HS