Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

THÔNG TIN HỒ SƠ

KIỂM TRA PHÍ, LỆ PHÍ
Thông tin hồ sơ
Hồ sơ đã nộp
STT Mô tả
1 Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất
2 Bản gốc giấy Giấy chứng nhận đã cấp
3 Tờ khai Thuế
4 Hợp Đồng, văn bản về việc chuyển đổi, chuyển nhượng
5 Chờ giấy nộp tiền vào NSNN
Quá trình giải quyết hồ sơ
Bước 1: Một cửa Tiếp nhận hồ sơ Cán bộ giải quyết: Ngô Thị Huyền Trang
Bước 2: CNVPĐĐ huyện giải quyết Cán bộ giải quyết: Tài khoản Hành chính TH
Bước 3: Chi cục Thuế giải quyết Cán bộ giải quyết: Thuế Đồng Phú
Bước 4: Chờ giấy nộp tiền vào NSNN Cán bộ giải quyết: Ngô Thị Huyền Trang
Bước 5: Một cửa Tiếp nhận giấy nộp tiền Cán bộ giải quyết: Ngô Thị Huyền Trang
Bước 6: CN VPĐK giải quyết Cán bộ giải quyết: Bộ Phận Vào Sổ VPĐK Đất Đai
Hồ sơ đang ở bước 7: Trả KQ Cán bộ giải quyết: Ngô Thị Huyền Trang