THÔNG TIN HỒ SƠ

KIỂM TRA PHÍ, LỆ PHÍ
Thông tin hồ sơ
Hồ sơ đã nộp
STT Mô tả
1 Tờ khai thực hiện nghĩa vụ tài chính, chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có)
2 Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp
3 Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK1
4 Văn bản của các thành viên trong hộ gia đình sử dụng đất đồng ý chuyển quyền sử dụng đất của hộ gia đình đã được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật
5 Biên lai thanh toán nghĩa vụ tài chính
Quá trình giải quyết hồ sơ
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ Cán bộ giải quyết: Ngô Thị Huyền Trang
Bước 2: Thẩm tra Cán bộ giải quyết: Tài khoản Hành chính TH
Bước 3: Xác định nghĩa vụ tài chính Cán bộ giải quyết: Thuế Đồng Phú
Bước 4: Công dân thực hiện NVTC Cán bộ giải quyết: Ngô Thị Huyền Trang
Bước 5: Tiếp nhận Giấy nộp tiền Cán bộ giải quyết: Ngô Thị Huyền Trang
Hồ sơ đang ở bước 6: Trả kết quả Cán bộ giải quyết: Ngô Thị Huyền Trang