TIN MỚI:

THÔNG TIN HỒ SƠ

KIỂM TRA PHÍ, LỆ PHÍ
Thông tin hồ sơ
Hồ sơ đã nộp
STT Mô tả
Quá trình giải quyết hồ sơ
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ Cán bộ giải quyết: Tiếp nhận hồ sơ SGTVT
Bước 2: Thẩm định Cán bộ giải quyết: Trần Mãi
Bước 3: Duyệt, trình ký Cán bộ giải quyết: Phạm Hữu Độ
Bước 4: LĐ Sở ký duyệt Cán bộ giải quyết: Lãnh đạo Sở GTVT
Bước 5: Trả kết quả Cán bộ giải quyết: Bộ phận trả KQ TT.PVHCC