TIN MỚI:

THÔNG TIN HỒ SƠ

KIỂM TRA PHÍ, LỆ PHÍ
Thông tin hồ sơ
Hồ sơ đã nộp
STT Mô tả
1 Đơn đăng ký theo mẫu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 24/2022/TT-BNNPTNT
2 Chứng nhận ATDB 2018
Quá trình giải quyết hồ sơ
Hồ sơ đang ở bước 1: Tiếp nhận Cán bộ giải quyết: Lương Thị Hồng Ngân TNHS
Bước 2: Thẩm định Cán bộ giải quyết: Chi cục Chăn nuôi và Thú y
Bước 3: Phê duyệt Cán bộ giải quyết: Chi cục trưởng Chăn nuôi và Thú y
Bước 4: Trả kết quả Cán bộ giải quyết: Bộ phận trả KQ TT.PVHCC