TIN MỚI:

THÔNG TIN HỒ SƠ

KIỂM TRA PHÍ, LỆ PHÍ
Thông tin hồ sơ
Hồ sơ đã nộp
STT Mô tả
1 Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo mẫu quy định (Mẫu số 03/2013/TT-LLTP; Mẫu số 04/2013/TT-LLTP).
2 Bản chụp Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân hoặc hộ chiếu của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp (Trường hợp nộp bản chụp thì phải xuất trình bản chính để đối chiếu. Trường hợp không có bản chính để đối chiếu thì nộp bản sao có chứng thực theo quy định của pháp luật)
Quá trình giải quyết hồ sơ
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ Cán bộ giải quyết: Tiếp nhận HS Sở Tư pháp Quầy 11 (Hoàng Thị Hương)
Hồ sơ đang ở bước 2: Thẩm định, phối hợp thẩm tra, xác minh, xử lý hồ sơ và trình phê duyệt Cán bộ giải quyết: Thụ lý Dịch vụ công
Bước 3: Trả kết quả Cán bộ giải quyết: Bộ phận trả KQ TT.PVHCC