TIN MỚI:

THÔNG TIN HỒ SƠ

KIỂM TRA PHÍ, LỆ PHÍ
Thông tin hồ sơ
Hồ sơ đã nộp
STT Mô tả
1 Giấy tờ, văn bản mà mình sẽ yêu cầu chứng thực chữ ký.
Quá trình giải quyết hồ sơ
Bước 1: Tiếp nhận, xử lý Cán bộ giải quyết: Nguyễn Thị Thúy Ngọc (TP P. Minh Hưng)
Bước 2: Trả kết quả Cán bộ giải quyết: Nguyễn Thị Thúy Ngọc (TP P. Minh Hưng)
Công dân đã nhận kết quả