TIN MỚI:

THÔNG TIN HỒ SƠ

KIỂM TRA PHÍ, LỆ PHÍ
Thông tin hồ sơ
Hồ sơ đã nộp
STT Mô tả
1 Tờ khai đăng ký khai tử theo mẫu
2 Xuất trình bản chính Giấy báo tử hoặc giấy tờ thay thế giấy báo tử
3 Xuất trình bản chính giấy CCCD của người đi khai tử, CCCD người chết hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế
Quá trình giải quyết hồ sơ
Bước 1: Tiếp nhận, xử lý hồ sơ Cán bộ giải quyết: Tiếp nhận hộ tịch
Bước 2: Giải quyết HS Cán bộ giải quyết: Tiếp nhận hộ tịch
Bước 3: Chờ trả kết quả Cán bộ giải quyết: Tiếp nhận hộ tịch
Công dân đã nhận kết quả