TIN MỚI:

THÔNG TIN HỒ SƠ

KIỂM TRA PHÍ, LỆ PHÍ
Thông tin hồ sơ
Hồ sơ đã nộp
STT Mô tả
1 Tờ khai cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
2 Xuất trình Căn cước công dân; Giấy chứng tử (trong trường hợp một bên chết, Bản án có hiệu lực của Tòa án nhân dân (trong trường hợp ly hôn)
3 Tờ khai cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
Quá trình giải quyết hồ sơ
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ Cán bộ giải quyết: Tiếp nhận Tư pháp hộ tịch (xã Thanh Phú)
Bước 2: Giải quyết HS Cán bộ giải quyết: Tiếp nhận Tư pháp hộ tịch (xã Thanh Phú)
Bước 3: UBND xã ký duyệt Cán bộ giải quyết: Lãnh đạo UBND Xã (xã Thanh Phú)
Bước 4: Chờ trả kết quả Cán bộ giải quyết: Tiếp nhận Tư pháp hộ tịch (xã Thanh Phú)