THÔNG TIN HỒ SƠ

KIỂM TRA PHÍ, LỆ PHÍ
Thông tin hồ sơ
Hồ sơ đã nộp
STT Mô tả
1 Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu
2 Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của thương nhân đề nghị cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu
3 Bản kê trang thiết bị của cửa hàng bán lẻ xăng dầu
4 Bản sao chứng chỉ hoặc giấy tờ tương đương về đào tạo nghiệp vụ của cán bộ quản lý và nhân viên cửa hàng (phòng cháy chữa cháy; bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu)
5 Bản sao văn bản xác nhận cung cấp hàng cho các cửa hàng xăng dầu của thương nhân cung cấp
6 Bản sao tài liệu chứng minh tính hợp pháp về xây dựng của cửa hàng bán lẻ xăng dầu (Giấy phép xây dựng hoặc văn bản thông báo thẩm định thiết kế bản vẽ thi công công trình cửa hàng xăng dầu và thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng cửa hàng xăng dầu)
7 Bản sao giấy tờ pháp lý chứng minh quyền sở hữu hoặc thuê với thời hạn thuê từ năm (05) năm trở lên của thương nhân đề nghị cấp Giấy chứng nhận (Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, hợp đồng thuê đất và tài sản gắn liền với đất...)
8 Tài liệu kèm theo
Quá trình giải quyết hồ sơ
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ Cán bộ giải quyết: Nguyễn Đức Tâm Cang (Tiếp nhận HS)
Hồ sơ đang ở bước 2: Phân xử lý Cán bộ giải quyết: Nguyễn Ngọc Thức
Bước 3: Thẩm định hồ sơ Cán bộ giải quyết: Bùi Văn Hoàng
Bước 4: Trình lãnh đạo sở Cán bộ giải quyết: Nguyễn Ngọc Thức
Bước 5: Phê duyệt Cán bộ giải quyết: Trương Tấn Nhất Linh
Bước 6: Trả kết quả Cán bộ giải quyết: Bộ phận trả KQ TT.PVHCC