THÔNG TIN HỒ SƠ

KIỂM TRA PHÍ, LỆ PHÍ
Thông tin hồ sơ
Hồ sơ đã nộp
STT Mô tả
1 Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu
2 Đơn (Giấy đề nghị) đăng ký hộ kinh doanh
3 Chứng chỉ hành nghề
Quá trình giải quyết hồ sơ
Bước 1: Tiếp nhận Cán bộ giải quyết: Vũ Văn Hiệp
Bước 2: Thụ lý Phòng Cán bộ giải quyết: Thụ lý 1 TCKH Đồng Phú
Hồ sơ đang ở bước 3: Trả kết quả Cán bộ giải quyết: Vũ Văn Hiệp