THÔNG TIN HỒ SƠ

KIỂM TRA PHÍ, LỆ PHÍ
Thông tin hồ sơ
Hồ sơ đã nộp
STT Mô tả
1 Tờ khai đăng ký khai tử theo mẫu
2 Xuất trình bản chính giấy CMND của người đi khai tử, Sổ hộ khẩu của người chết hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế
Quá trình giải quyết hồ sơ
Bước 1: Tiếp nhận, xử lý hồ sơ Cán bộ giải quyết: Tiếp nhận hộ tịch
Bước 2: Giải quyết HS Cán bộ giải quyết: Tiếp nhận hộ tịch
Bước 3: Chờ trả kết quả Cán bộ giải quyết: Tiếp nhận hộ tịch
Công dân đã nhận kết quả