THÔNG TIN HỒ SƠ

KIỂM TRA PHÍ, LỆ PHÍ
Thông tin hồ sơ
Hồ sơ đã nộp
STT Mô tả
1 Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động
2 Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe
3 Phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản xác nhận người lao động nước ngoài không phải là người đang trong thời gian chấp hành hình phạt hoặc chưa được xóa án tích hoặc đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự của nước ngoài hoặc của Việt Nam cấp.
4 Văn bản, giấy tờ chứng minh là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật và một số nghề, công việc
5 02 ảnh mầu (kích thước 4cm x 6cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ
6 Văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài trừ những trường hợp không phải xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.
7 Bản sao có chứng thực hộ chiếu còn giá trị theo quy định của pháp luật
8 Các giấy tờ liên quan đến người lao động nước ngoài
Quá trình giải quyết hồ sơ
Bước 1: Tiếp nhận Cán bộ giải quyết: Nguyễn Văn Quân (Sở LĐTBXH)
Bước 2: Thẩm định, trình phê duyệt Cán bộ giải quyết: Trương Thị Ngọc Anh
Bước 3: Phê duyệt Cán bộ giải quyết: Phạm Thị Mai Hương
Bước 4: Trả kết quả Cán bộ giải quyết: Bộ phận trả KQ TT.PVHCC
Công dân đã nhận kết quả