THÔNG TIN HỒ SƠ

KIỂM TRA PHÍ, LỆ PHÍ
Thông tin hồ sơ
Hồ sơ đã nộp
STT Mô tả
1 Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK1
2 Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp
Quá trình giải quyết hồ sơ
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ Cán bộ giải quyết: Tiếp Nhận HS
Bước 2: Thẩm tra Cán bộ giải quyết: Thẩm Tra VPĐK Đất Đai
Bước 3: Trả kết quả Cán bộ giải quyết: Tiếp Nhận HS
Công dân đã nhận kết quả