THÔNG TIN HỒ SƠ

KIỂM TRA PHÍ, LỆ PHÍ
Thông tin hồ sơ
Hồ sơ đã nộp
STT Mô tả
1 Tờ khai thực hiện nghĩa vụ tài chính, chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có)
2 Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp
3 Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK1
4 Hợp đồng, văn bản về việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng theo quy định
Quá trình giải quyết hồ sơ
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ Cán bộ giải quyết: Tiếp Nhận HS
Hồ sơ đang ở bước 2: Thẩm tra Cán bộ giải quyết: Thẩm Tra VPĐK Đất Đai
Bước 3: Xác định nghĩa vụ tài chính Cán bộ giải quyết: Chi cục thuế Bù Đốp
Bước 4: Công dân thực hiện NVTC Cán bộ giải quyết: Tiếp Nhận HS
Bước 5: Tiếp nhận Giấy nộp tiền Cán bộ giải quyết: Tiếp Nhận HS
Bước 6: Trả kết quả Cán bộ giải quyết: Tiếp Nhận HS