THÔNG TIN HỒ SƠ

KIỂM TRA PHÍ, LỆ PHÍ
Thông tin hồ sơ
Hồ sơ đã nộp
STT Mô tả
1 Đơn đề nghị
2 Bản sao hợp lệ văn bằng, chứng chỉ
3 Bản gốc chứng chỉ hành nghề
4 Giấy xác nhận quá trình thực hành theo quy định
5 Hai ảnh màu 04 cm x 06 cm
6 Hợp đồng lao động
7 Quyết định tuyển dụng
8 Quyết định tiếp nhận
Quá trình giải quyết hồ sơ
Bước 1: Tiếp nhận Cán bộ giải quyết: Trịnh Thị Hà (Tiếp Nhân HS)
Hồ sơ đang ở bước 2: Thụ lý Cán bộ giải quyết: Hoàng Mạnh Hoài
Bước 3: Phê duyệt Cán bộ giải quyết: Đỗ Thị Nguyên
Bước 4: Trả kết quả Cán bộ giải quyết: Bộ phận trả KQ TT.PVHCC