THÔNG TIN HỒ SƠ

KIỂM TRA PHÍ, LỆ PHÍ
Thông tin hồ sơ
Hồ sơ đã nộp
STT Mô tả
1 Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh
Quá trình giải quyết hồ sơ
Bước 1: Tiếp nhận Cán bộ giải quyết: Tiếp nhận TCKH
Bước 2: Thụ lý Cán bộ giải quyết: Thụ lý TCKH
Bước 3: Chờ trả kết quả Cán bộ giải quyết: Tiếp nhận TCKH