THÔNG TIN HỒ SƠ

KIỂM TRA PHÍ, LỆ PHÍ
Thông tin hồ sơ
Hồ sơ đã nộp
STT Mô tả
1 Tờ khai đăng ký kết hôn
2 Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
3 Tài liệu khác
4 Tờ khai đăng ký kết hôn
Quá trình giải quyết hồ sơ
Bước 1: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ Cán bộ giải quyết: Tiếp nhận Tư pháp hộ tịch Tân Bình
Bước 2: Giải quyết HS Cán bộ giải quyết: Tiếp nhận Tư pháp hộ tịch Tân Bình
Bước 3: Chờ trả kết quả Cán bộ giải quyết: Tiếp nhận Tư pháp hộ tịch Tân Bình
Công dân đã nhận kết quả