THÔNG TIN HỒ SƠ

KIỂM TRA PHÍ, LỆ PHÍ
Thông tin hồ sơ
Hồ sơ đã nộp
STT Mô tả
1 Tờ khai đăng ký khai sinh theo mẫu
2 Giấy chứng sinh của cơ sở y tế hoặc văn bản xác nhận của ngưòi làm chứng trong trường hợp sinh con không phải là cơ sở y tế; trong thường hợp không có người làm chứng thì người đi khai sinh phải làm giấy cam đoan về việc sinh là có thực;
3 Xuất trình bản chính CCCD, Giấy chứng nhận kết hôn của cha, mẹ của trẻ em (nếu có)
Quá trình giải quyết hồ sơ
Bước 1: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ Cán bộ giải quyết: Tiếp nhận Tư pháp hộ tịch
Bước 2: Giải quyết HS Cán bộ giải quyết: Tiếp nhận Tư pháp hộ tịch
Bước 3: Chờ trả kết quả Cán bộ giải quyết: Tiếp nhận Tư pháp hộ tịch
Công dân đã nhận kết quả