THÔNG TIN HỒ SƠ

KIỂM TRA PHÍ, LỆ PHÍ
Thông tin hồ sơ
Hồ sơ đã nộp
STT Mô tả
1 Tờ khai đăng ký lại kết hôn theo mẫu
2 Xuất trình Căn cước công dân hoặc các Giấy tờ hợp lệ thay thế để đối chiếu
Quá trình giải quyết hồ sơ
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ Cán bộ giải quyết: Hộ tịch : Nguyễn Trọng Nghĩa
Bước 2: Giải quyết HS Cán bộ giải quyết: Hộ tịch : Nguyễn Trọng Nghĩa
Bước 3: Trả kết quả Cán bộ giải quyết: Hộ tịch : Nguyễn Trọng Nghĩa