THÔNG TIN HỒ SƠ

KIỂM TRA PHÍ, LỆ PHÍ
Thông tin hồ sơ
Hồ sơ đã nộp
STT Mô tả
1 Tờ khai đăng ký lại khai sinh theo mẫu
2 Giấy khai sinh do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp (bản sao được công chứng, chứng thực hợp lệ, bản sao được cấp từ Sổ đăng ký khai sinh).
3 Bản sao Căn cước công dân hoặc các Giấy tờ hợp lệ
Quá trình giải quyết hồ sơ
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ Cán bộ giải quyết: Tiếp nhận hộ tịch PB
Bước 2: UBND phường ký duyệt Cán bộ giải quyết: Lãnh đạo phường Phước Bình
Bước 3: Chờ trả kết quả Cán bộ giải quyết: Tiếp nhận hộ tịch PB
Công dân đã nhận kết quả