THÔNG TIN HỒ SƠ

KIỂM TRA PHÍ, LỆ PHÍ
Thông tin hồ sơ
Hồ sơ đã nộp
STT Mô tả
1 Tờ khai đăng ký khai sinh theo mẫu
Quá trình giải quyết hồ sơ
Bước 1: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ Cán bộ giải quyết: Tiếp nhận Tư pháp hộ tịch (xã Thanh Lương)
Bước 2: Giải quyết HS Cán bộ giải quyết: Tiếp nhận Tư pháp hộ tịch (xã Thanh Lương)
Bước 3: Chờ trả kết quả Cán bộ giải quyết: Tiếp nhận Tư pháp hộ tịch (xã Thanh Lương)
Công dân đã nhận kết quả