Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: 1. (Tạm ngưng theo CV1575/CAT-PV01)Đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu (thực hiện tại cấp tỉnh)

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 3 NGÀY LÀM VIỆC)

Mã DVC: 2.001160.000.00.00.H10

a) Trình tự thực hiện

- Bước 1: Cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước có nhu cầu đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Bước 2: Cá nhân, tổ chức, chức danh nhà nước có nhu cầu đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu lập hồ sơ thực hiện trên Cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc nộp trực tiếp cho bộ phận tiếp nhận của Công an tỉnh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Địa chỉ: 727, Quốc Lộ 14, P. Tân Bình, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Điện thoại 02716.254.888 (nhấn số nhánh 206).

- Bước 3: Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ và thành phần của hồ sơ:

* Trường hợp hồ sơ hợp lệ và đủ thành phần

+ Tiếp nhận hồ sơ.

+ Tiến hành nhập vào phần mềm tại Trung tâm phục vụ hành chính công và in Giấy biên nhận hồ sơ.

+ Giao trực tiếp Giấy biên nhận hồ sơ cho người được cơ quan, tổ chức, chức danh Nhà nước cử đến liên hệ nộp hồ sơ. Trường hợp nộp hồ sơ qua cổng thông tin điện tử của cơ quan đăng ký mẫu con dấu thì gửi Giấy biên nhận hồ sơ qua địa chỉ thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trước đó.

* Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ

+ Hướng dẫn cơ quan, tổ chức, chức danh Nhà nước hoàn thiện hồ sơ theo nội dung thông tin quy định tại Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ.

+ Giao trực tiếp Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ cho người được cơ quan, tổ chức, chức danh Nhà nước của đến liên hệ nộp hồ sơ. Trường hợp nộp hồ sơ qua cổng thông tin điện tử của cơ quan đăng ký mẫu con dấu thì gửi Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ qua cổng thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trước đó.

+ Sau khi cơ quan, tổ chức, chức danh Nhà nước đã hoàn thiện hồ sơ thì thực hiện đối với trường hợp hồ sơ hợp lệ và đủ thành phần.

* Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện

+ Không tiếp nhận hồ sơ và nêu rõ lý do từ chối giải quyết hồ sơ.

+ Trường hợp cơ quan, tổ chức, chức danh Nhà nước có yêu cầu trả lời bằng văn bản về việc từ chối giải quyết hồ sơ thì gửi cho cơ quan, tổ chức, chức danh Nhà nước Thông báo về việc từ chối giải quyết hồ sơ.

* Trường hợp hồ sơ đề nghị đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu thì kiểm tra nội dung mẫu con dấu hiện đang sử dụng và thực hiện theo quy định sau:

+ Trường hợp mẫu con dấu chưa bị biến dạng, còn rõ nét, đúng theo mẫu thì tiếp nhận con dấu và thực hiện ngay các bước theo quy định của Thông tư số 45/2017/TT-BCA ngày 20/10/2017. Sau khi hoàn thành các thủ tục đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu thì trả lại con dấu cho cơ quan, tổ chức, chức danh Nhà nước để sử dụng.

+ Trường hợp mẫu con dấu đã bị biến dạng, mòn, không đúng theo mẫu thì hướng dẫn cơ quan, tổ chức, chức danh Nhà nước thực hiện đăng ký lại mẫu con dấu theo quy định tại Nghị định số 99/2016/NĐ-CP.

- Bước 4: Trả kết quả giải quyết thủ tục về đăng ký đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu

* Đối với hồ sơ đăng ký đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu, cán bộ tiếp nhận hồ sơ thực hiện như sau:

Trả Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu.

* Trường hợp trả trực tuyến qua Cổng thông tin điện tử

+ Yêu cầu tổ chức, cá nhân trực tiếp mang bản chính các loại giấy tờ trong hồ sơ giải quyết thủ tục về đăng ký đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh để nhận Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu.

+ Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra giấy biên nhận hồ sơ, kiểm tra thẻ Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người được cử đến nhận con dấu và phải đối chiếu thông tin trên bản chính và bản scan các giấy tờ đã gửi trực tuyến qua đường bưu điện hoặc Cổng thông tin điện tử.

b) Cách thức thực hiện

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu cấp đổi, cấp lại Giấy đăng ký mẫu con dấu có thể thực hiện theo các cách thức sau:

- Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

- Thông qua dịch vụ bưu điện.

- Nộp hồ sơ trên trang cổng thông tin điện tử dịch vụ công tỉnh Bình Phước.

+ Truy cập vào trang dịch vụ: dichvucong.binhphuoc.gov.vn (sau đây gọi là trang cổng thông tin điện tử dịch vụ công tỉnh Bình Phước).

+ Khi hoàn thành các giấy tờ khác trong hồ sơ yêu cầu đăng ký hồ sơ cấp đổi, cấp lại Giấy đăng ký mẫu con dấu thì tiến hành quét (scan) bản chính các loại giấy tờ thành 01 tệp tin pdf và tải lên phần mền đăng ký gửi cho cơ quan, tổ chức đề nghị.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

+ Hồ sơ đối với người được cử đến nộp hồ sơ: Giấy giới thiệu hoặc Giấy ủy quyền, xuất trình Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng.

+ Hồ sơ đối với cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước: Văn bản đề nghị đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu của cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước sử dụng con dấu, trong đó nêu rõ lý do.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Một số trường hợp theo ủy quyền của cơ quan đăng ký mẫu con dấu quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định số 99/2016/NĐ-CP. Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, Tổ bầu cử, Ủy ban bầu cử ở cấp tỉnh, Ủy ban bầu cử ở cấp huyện, Ủy ban bầu cử ở cấp xã, Ban bầu cử đại biểu Quốc hội., tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức tôn giáo, quỹ xã hội, quỹ từ thiện, tổ chức phi chính phủ do cơ quan có thẩm quyền ở địa phương thành lập hoặc cấp giấy phép hoạt động, tổ chức trực thuộc các cơ quan, tổ chức này, Cơ quan thuộc hệ thống tổ chức của Đảng Cộng sản Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp và tổ chức trực thuộc các cơ quan, tổ chức này, - Cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh, cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp huyện và đơn vị trực thuộc các cơ quan này, Cơ quan An ninh điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp tỉnh và đơn vị trực thuộc các cơ quan này, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, trại tạm giam thuộc Công an cấp tỉnh và đơn vị trực thuộc các cơ quan này, Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh và đơn vị trực thuộc các cơ quan này, Công an xã, phường, thị trấn và đơn vị trực thuộc các cơ quan này, Công an quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và đơn vị trực thuộc các cơ quan này, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và đơn vị trực thuộc các cơ quan này, Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và đơn vị trực thuộc các cơ quan này, Tòa án nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương và đơn vị trực thuộc các cơ quan này, Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và đơn vị trực thuộc các cơ quan này, Viện kiểm sát nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương và đơn vị trực thuộc các cơ quan này, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và đơn vị trực thuộc các cơ quan này, - Cơ quan thuộc hệ thống tổ chức của bộ, ngành trung ương tại địa phương, Các cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước sau đây được đăng ký sử dụng con dấu: - Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp, Tổ chức khác do cơ quan có thẩm quyền ở địa phương thành lập hoặc cấp giấy phép hoạt động, Tổ chức nước ngoài không có chức năng ngoại giao do cơ quan có thẩm quyền ở địa phương cấp giấy phép hoạt động, Tổ chức kinh tế do cơ quan có thẩm quyền ở địa phương thành lập hoặc cấp giấy đăng ký hoạt động hoặc cấp giấy phép hoạt động và các tổ chức trực thuộc, Cơ quan chuyên môn, tổ chức sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, đơn vị trực thuộc các cơ quan, tổ chức này, Ban chỉ huy quân sự cấp xã, Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức ở cơ sở, Văn phòng Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính::

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu.

h) Lệ phí: Không.

i). Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

- Người được cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước cử đến liên hệ nộp hồ sơ phải có giấy giới thiệu hoặc giấy ủy quyền, xuất trình thẻ Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng.

- Cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước khi nộp hồ sơ đề nghị đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu phải xuất trình con dấu đã được đăng ký trước đó để cơ quan đã cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu kiểm tra, đăng ký theo quy định.

l) Căn cứ pháp lý của TTHC :

- Nghị định 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu.

- Thông tư số 44/2017/TT-BCA ngày 20/10/2017 của Bộ Công an quy định về mẫu con dấu của cơ quan, tổ chức và chức danh Nhà nước.

Thông tư số 45/2017/TT-BCA ngày 20/10/2017 của Bộ Công an quy định về đăng ký mẫu con dấu, thu hồi và hủy con dấu, hủy giá trị sử dụng con dấu, kiểm tra việc quản lý và sử dụng con dấu.

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Giấy giới thiệu hoặc Giấy ủy quyền
2 Văn bản đề nghị đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu của cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước sử dụng con dấu, trong đó nêu rõ lý do