Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: 10. Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 7 NGÀY LÀM VIỆC)

Mã DVC: 1.001088.000.00.00.H10

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1:

+ Học sinh hoặc phụ huynh học sinh hoặc người giám hộ chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định và lập hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công; hoặc gửi qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp đến bộ phận tiếp nhận của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Bình Phước, địa chỉ: số 727, QL 14, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước).

+ Thời gian giải quyết: 0,5 ngày.

- Bước 2:

+ Sau khi Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn cho người nộp bổ sung đầy đủ hồ sơ. Trường hợp xin học lại vào lớp đầu cấp THPT: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét, quyết định trên cơ sở kết quả thi tuyển hoặc xét tuyển của học sinh trước khi nghỉ học. Nếu hồ sơ hợp lệ thì trình Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo giới thiệu về trường.

+ Thời gian giải quyết: 4,5 ngày

- Bước 3:

+ Tổ chức, cá nhân nhận kết quả trên Cổng Dịch vụ công hoặc theo hình thức đã đăng ký trên phiếu hẹn và trả kết quả.

+ Thời gian giải quyết: 02 ngày.

Ghi chú: Nhà trường theo giới thiệu của Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận học sinh, bố trí vào lớp học và lưu hồ sơ học sinh theo quy định ...).

b) Cách thức thực hiện:

- Thực hiện hoàn thiện hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ công;

- Hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Đơn xin học lại học sinh ký;

- Học bạ của lớp hoặc cấp học đã học (bản chính);

- Bằng tốt nghiệp cấp học dưới (bản công chứng);

- Bản sao điện tử có chứng thực điện tử giấy khai sinh.

- Giấy xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú về việc chấp hành chính sách và pháp luật của nhà nước.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 07 ngày

Việc xin học lại được thực hiện trong thời gian hè trước khi khai giảng năm học mới.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Nhà trường, Phòng Giáo dục và Đào tạo và Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Nhà trường, Phòng Giáo dục và Đào tạo và Sở Giáo dục và Đào tạo.

g) Kết quả của TTHC: Cho phép học sinh học lại

h) Phí, lệ phí: Không

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:

Mẫu đơn xin học lại tại trường hoặc trường khác đối với học sinh trung học.

k) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

Học sinh xin học lại sau thời gian nghỉ nhưng còn trong độ tuổi quy định của từng cấp học.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Quyết định số 51/2002/QĐ-BGDĐT, ngày 25 tháng 12 năm 2002 ban hành quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông.

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Đơn xin học lại học sinh ký
2 Học bạ của lớp hoặc cấp học đã học
3 Bằng tốt nghiệp cấp học dưới
4 Bản sao giấy khai sinh
5 Giấy xác nhận của chính quyền địa phương