Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: 12. Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học phổ thông hoạt động giáo dục

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 14 NGÀY LÀM VIỆC)

Mã DVC: 1.005081.000.00.00.H10

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1:

+ Đối với trường PTDTNT cấp huyện đào tạo cấp trung học cơ sở lập hồ sơ đề nghị gửi về phòng Giáo dục và Đào tạo.

+ Đối với trường PTDTNT cấp tỉnh và trường PTDTNT cấp huyện có cấp THPT lập hồ sơ gửi đến bộ phận tiếp nhận của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Trung tâm phục vụ Hành chính công địa chỉ số 727, QL 14, phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước;

- Bước 2: Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo (đối với trường PTDTNT cấp huyện chỉ đào tạo cấp THCS), giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo (đối với trường PTDTNT cấp tỉnh và trường PTDTNT cấp huyện có cấp THPT) ra quyết định cho phép nhà trường tổ chức hoạt động giáo dục. Trường hợp chưa quyết định cho phép hoạt động giáo dục, cơ quan có thẩm quyền cho phép hoạt động giáo dục có văn bản thông báo cho nhà trường biết rõ lý do và hướng giải quyết.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình đề nghị cho phép nhà trường hoạt động giáo dục;

- Quyết định thành lập lập trường;

- Văn bản thẩm định của các cơ quan có liên quan về các điều kiện quy định.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc.

đ) Đối tượng thực hiện TTHC: Trường PTDTNT.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc phòng Giáo dục và Đào tạo.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc phòng Giáo dục và Đào tạo.

g) Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định cho phép hoạt động giáo dục giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo (đối với trường PTDTNT THPT và trường PTDTNT THCS&THPT), trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo (đối với trường PTDTNT THCS).

h) Phí, lệ phí: Không.

i) Mẫu đơn, tờ khai: Không.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

- Có quyết định thành lập trường;

- Có khu nội trú diện tích tối thiểu 6m2/học sinh.

- Có nhà ăn và trương thiết bị kèm theo phục vụ cho học sinh.

- Có nhà công vụ giáo viên.

- Có nhà sinh hoạt, giáo dục vắn hóa dân tộc và các thiết bị kèm theo.

- Có phòng học, thiết bị thiết bị giáo dục hướng nghiệp, dạy nghề phổ thông, nghề truyền thống của các dân tộc phù hợp với địa phương.

- Có đất đai, trường sở, cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt động giáo dục theo quy định;

- Địa điểm của trường bảo đảm môi trường giáo dục, an toàn cho học sinh, giáo viên, cán bộ và nhân viên;

- Có chương trình giáo dục và tài liệu giảng dạy, học tập theo quy định phù hợp với mỗi cấp học;

- Có đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đạt tiêu chuẩn về phẩm chất và đạt trình độ chuẩn được đào tạo theo quy định của Luật Giáo dục đối với cấp học; đủ về số lượng theo cơ cấu về loại hình giáo viên đảm bảo thực hiện chương trình giáo dục và tổ chức các hoạt động giáo dục;

- Có đủ nguồn lực tài chính theo quy định để đảm bảo duy trì và phát triển hoạt động giáo dục;

- Có quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường.

l) Căn cứ pháp lý của TTHC:

Nghị định 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ về việc quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong linh vực giáo dục.

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Tờ trình đề nghị
2 Quyết định thành lập lập trường
3 Văn bản thẩm định