Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: 78. Công nhận bằng tốt nghiệp THCS, bằng tốt nghiệp THPT, giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để dử dụng tại Việt Nam

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 10 NGÀY LÀM VIỆC)

Mã DVC: 1.004889.000.00.00.H10

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1:

+ Người có văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông, các tổ chức, cá nhân đại diện theo pháp luật của người có văn bằng hoặc người được ủy quyền, có nguyện vọng đề nghị công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấpthực hiện lập hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công; hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc nộp trực tiếp đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Bình Phước (địa chỉ: Trung tâm Phục vụ Hành chính công, địa chỉ số 727, QL 14, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước). Thanh toán lệ phí (nếu có) trực tuyến. (đối với cấp THPT).

+ Thời gian giải quyết: 0,5 ngày

- Bước 2:

+ Trong thời hạn 8 ngày sau khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Sở Giáo dục và Đào tạo trách nhiệm xem xét thẩm định công nhận văn bằng cho người đề nghị. Trường hợp cần xác minh về thông tin văn bằng từ cơ sở nước ngoài hoặc đơn vị xác thực nước ngoài thời hạn trả kết quả không quá 20 ngày. Trong trường hợp văn bằng không được công nhận hoặc quá thời hạn quy định mà không đủ căn cứ xác minh thông tin về văn bằng Sở Giáo dục và Đào tạo phải trả lời bằng văn bản cho đương sự. Trường hợp không xác định được mức độ tương đương của văn bằng với trình độ đào tạo quy định tại Khung trình độ Quốc gia Việt Nam, Sở Giáo dục và Đào tạo cung cấp thông tin và công nhận giá trị của văn bằng theo hệ thống giáo dục của nước cơ sở giáo dục nước ngoài đặt trụ sở chính.

+ Thời gian giải quyết: 8 ngày hoặc 20 ngày

- Bước 3: Trả kết quả.

+ Trung tâm Phục vụ Hành chính công trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo yêu cầu đăng ký.

+ Thời gian giải quyết: 0,5 ngày

b) Cách thức thực hiện:

- Thực hiện hoàn thiện hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ công;

- Hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp..

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp;

- Một bản sao văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp kèm theo bản dịch ra tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực và bản sao văn bằng chứng chỉ có liên quan trực tiếp;

- Một bản sao phụ lục văn bằng hoặc bảng kết quả quá trình học tập tại cơ sở giáo dục nước ngoài kèm theo bản dịch ra tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

- Minh chứng về thời gian học tập nước ngoài (nếu có);

- Văn bản ủy quyền xác minh thông tin văn bằng (nếu cơ sở giáo dục cấp bằng yêu cầu).

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc hoặc 45 ngày làm việc.

đ) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Người đề nghị công nhận văn bằng bao gồm: người có văn bằng, cơ quan quản lý về nhân sự hoặc đơn vị quản lý về lao động khi được sự đồng ý của người quản lý văn bằng.

g) Kết quả của TTHC: Giấy công nhận văn bằng (theo mẫu Phụ lục II, phụ lục III Thông tư số 13/2021/TT-BGDĐT)

h) Phí, lệ phí: Người đề nghị công nhận văn bằng phải nộp phí theo quy định của Bộ Tài chính (Điều 4 Thông tư số 164/2016/TT-BTC ngày 25/10/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lí và sử dụng phí xác minh giấy tờ, tài liệu để công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người Việt Nam). Cụ thể như sau:

- Xác minh để công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam cấp (bao gồm cả chương trình liên kết đào tạo giữa cơ sở giáo dục Việt Nam và cơ sở giáo dục nước ngoài do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp bằng) là 250.000 đồng/văn bằng.

- Xác minh để công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài hợp pháp cấp sau khi hoàn thành chương trình đào tạo ở nước ngoài là 500.000 đồng/văn bằng.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:

Mẫu: đơn đề nghị công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp.

k) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

k1) Văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người học được công nhận khi chương trình giáo dục có thời gian học tập, nghiên cứu phù hợp với Khung cơ cấu hệ thống quốc dân của Việt Nam và đáp ứng một trong hai điều kiện sau:

+ Chương trình giáo dục được tổ chức kiểm định chất lượng của nước nơi có cơ sở giáo dục nước ngoài đặt trụ sở chính kiểm định chất lượng tương ứng với hình thức đào tạo;

+ Cơ sở giáo dục nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền của nước nơi có cơ sở nước ngoài đặt trụ sở chính cho phép đào tạo, cấp bằng hoặc đã được tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục của nước nơi cơ sở giáo dục nước ngoài đặt trụ sở chính kiểm định chất lượng.

k2) Văn bằng được cấp bởi cơ sở giáo dục nước ngoài cấp đang hoạt động tại nước khác nơi cơ sở giáo dục (bao gồm cả Việt Nam) được công nhận khi cơ sở giáo dục đó được cơ quan thẩm quyền về giáo dục của hai nước cho phép mở phân hiệu, cho phép đào tạo hoặc phê duyệt việc hợp tác liên kết đào tạo; thực hiện các hoạt động đào tạo theo giấy phép hoặc đáp ứng các yêu cầu tại mục k1.

k3) Văn bằng được cấp bởi cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người học theo hình thức đào tạo trực tuyến, đào tạo trực tuyến kết hợp với trực tiếp khi đáp ứng các điều kiện quy định tại ý 1 mục k1 nêu trên và một trong hai điều kiện sau:

+ Chương trình đào tạo được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép đào tạo tại Việt Nam khi người học học tập và lưu trú tại Việt Nam;

+ Chương trình đào tạo được cơ quan thẩm quyền về giáo dục của nước nơi tổ chức đào tạo cấp phép khi người học học tập và lưu trú tại nước đó.

k4) Việc công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người học khi bị ảnh hưởng chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn và các trường hợp bất khả kháng khác do Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Thông tư số 13/2021/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam.

Thông tư số 164/2016/TT-BTC ngày 25/10/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lí và sử dụng phí xác minh giấy tờ, tài liệu để công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người Việt Nam.

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Đơn đề nghị
2 Một bản sao văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp
3 Một bản sao kết quả quá trình học tập
4 Hồ sơ minh chứng thời gian học ở nước ngoài
5 Người có văn bằng cần gửi kèm theo hồ sơ các tài liệu liên quan
6 Hồ sơ phải còn nguyên vẹn, không bị tẩy xóa