Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: Chứng thực chữ ký (bao gồm chứng thực chữ ký và chứng thực điểm chỉ)

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 1 NGÀY LÀM VIỆC)

a. Trình tự thực hiện:

- Bước 01: Cá nhân có yêu cầu chứng thực chữ ký của mình hoặc điểm chỉ đến UBND cấp xã để yêu cầu chứng thực chữ ký; nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Uỷ ban nhân dân cấp xã

- Bước 02: Sau khi tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, công chức Tư pháp - hộ tịch kiểm tra tính pháp lý của giấy tờ, văn bản mà cá nhân sẽ thực hiện ký, điểm chỉ vào, nếu hồ sơ đã đầy đủ và hợp pháp thì thực hiện việc ký, điểm chỉ;

           - Bước 03: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã. Uỷ ban nhân dân cấp xã lưu 01 bản phô tô của giấy tờ, văn bản đã ký chứng thực;

          b. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa thuộc UBND cấp xã.

          c. Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Giấy tờ, văn bản yêu cầu chứng thực chữ ký

- Cá nhân xuất trình bản chính CMND

* Số lượng hồ sơ:  theo yêu cầu của cá nhân; UBND cấp xã lưu 01 bản. 

d. Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc.

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  Cá nhân  

f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  Văn bản chứng  thực chữ ký.

h. Lệ phí: 10.000đ/ trường hợp

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai  đính kèm: không

k. Yêu cầu/ điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 79/2007 ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản bao từ bản chính, chứng thực chữ ký;

- Nghị định số 04/2012/NĐ-CP ngày 20/01/2012 về việc sửa đổi, bổ sung Điều 5 của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/10/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;

- Quyết định số 39/2009/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về quy định lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh.

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 - Giấy tờ, văn bản yêu cầu chứng thực chữ ký
2 - Cá nhân xuất trình bản chính CMND