Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Tra cứu kết quả CCCD thực hiện tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công - Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 1 NGÀY LÀM VIỆC)

a. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Thương nhân gửi hồ sơ thông báo thực hiện chương trình khuyến mại tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

- Bước 2: Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ thông báo thực hiện chương trình khuyến mại của thương nhân.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, hoặc gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tuyến.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương khuyến mại (theo Mẫu số 06 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP)

* Số lượng hồ sơ: quy định 01 bộ.

d. Thời hạn giải quyết: Không

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân

f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Thương mại

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phiếu tiếp nhận hồ sơ.

h. Mức thu Phí thẩm định:  Không

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương khuyến mại (theo Mẫu số 06 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP)

j. Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  Không

k. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Luật Thương mại;

Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại;

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Thông báo sửa đổi, bổ sung chương trình khuyến mại + THONG%20BAO%20SUA%20DOI%20BO%20SUNG%20NOI%20DUNG%20CHUONG%20TRINH%20KHUYEN%20MAI.docx
Nộp hồ sơ mức độ 4