Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: 31. Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ.

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 1 NGÀY LÀM VIỆC)

a)Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Thân nhân liệt sĩ lập hồ sơ trên cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc nộp trực tiếp cho Bộ phận một cửa Ủy ban nhân dân cấp xã. Trong 01 ngày làm việc, UBND cấp xã tiếp nhận đơn và xác nhận vào đơn đề nghị.

- Bước 2: Nhận kết quả tại Bộ phận một cửa Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc nộp trực tiếp .

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ gồm: Đơn đề nghị

* Số lượng hồ sơ : 01 bộ.

d) Thời gian giải quyết: 01 ngày làm việc.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thân nhân liệt sĩ

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Đơn đề nghị có xác nhận của UBND cấp xã.

h) Phí, lệ phí: Không

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ (mẫu số 12-MLS-Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC);

+ Đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ (mẫu số 11-MLS-Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: không

l) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2012;

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

- Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 03/6/2014 của Bộ LĐ-TB&XH và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với NCC với cách mạng và thân nhân; quản lý các công trình ghi công liệt sĩ.

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ (mẫu số 11-MLS-Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC) + Mẫu số 11-MLS
2 Đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ (mẫu số 12-MLS-Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC) + Mẫu số 12-MLS

VĂN BẢN LIÊN QUAN

# Văn bản Tập tin đính kèm
1 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2012 04_2012_UBTVQH13(1).doc
2 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. 31_2013_ND-CP_181099.doc
3 Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 03/06/2014 của Bộ LĐ – TB&XH và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với NCC với cách mạng và thân nhân; quản lý các công trình ghi công liệt sĩ. 13_2014_TTLT-BLDTBXH-BTC_239545.doc
Nộp hồ sơ mức độ 4