Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: Cấp điện mới ngắn hạn ngoài sinh hoạt (01 pha, 03 pha)

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 3 NGÀY LÀM VIỆC)

Mã DVC: NOTUPDATE

Nộp hồ sơ online

1. Trình tự thực hiện:     Cấp điện mới ngắn hạn ngoài sinh hoạt là cấp điện ngoài sinh hoạt có thời hạn sử dụng ít hơn 12 tháng.   
   Cá nhân, tổ chức có nhu cầu thực hiện dịch vụ này có thể gửi yêu cầu đến Điện lực bằng các hình thức ở mục 2.
  Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần; Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút (trừ các ngày nghỉ lễ).
   Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ được thực hiện như sau:  
     Bước 1: Khi nhận được yêu cầu của cá nhân, tổ chức nhân viên Điện lực sẽ liên hệ  hướng dẫn thủ tục và hẹn ngày khảo sát hiện trường.
     Bước 2: Nhân viên Điện lực đến nơi cá nhân, tổ chức đăng ký mua điện khảo sát lập dự toán chi phí lắp công tơ, thỏa thuận vị trí lắp công tơ và tiếp nhận các giấy tờ còn thiếu (nếu có).
    Bước 3: Cá nhân, tổ chức ký hợp đồng mua bán điện, thanh toán chi phí đường dây sau công tơ (nếu có).
    Bước 4: Nhân viên Điện lực thi công treo thiết bị đo đếm. Cá nhân, tổ chức tham gia ký biên bản treo và nghiệm thu thiết bị đo đếm.
2. Cách thức thực hiện:    Cá nhân hoặc tổ chức có thể gửi yêu cầu bằng một trong các hình thức sau:
   - Gọi điện thoại đến Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Nam theo số 19001006 hoặc 19009000 sau đó bấm phím 0 để gặp điện thoại viên.
   - Cập nhật yêu cầu vào website http://cskh.evnspc.vn hoặc http://pcbinhphuoc.evnspc.vn tại mục “Dịch vụ trực tuyến”.
   - Cập nhật yêu cầu vào Cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến của Tỉnh tại website https://dichvucong.binhphuoc.gov.vn chọn đơn vị Công ty Điện lực Bình Phước.
   - Gửi yêu cầu vào email:  cskh@evnspc.vn  (Lưu ý: Cá nhân, tổ chức phải cung cấp số điện thoại của người yêu cầu để nhân viên Điện lực liên hệ).
   - Gửi hồ sơ bằng đường Bưu điện đến văn phòng các Điện lực huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
   - Đến trực tiếp tại phòng Giao dịch khách hàng của các Điện lực huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Phước để nộp hồ sơ.
3. Thành phần, số lượng hồ sơ: * Thành phần hồ sơ:
- Giấy đề nghị mua điện sử dụng mục đích ngoài sinh hoạt.
- Giấy tờ tùy thân (cá nhân hoặc người đại diện hợp pháp của Tổ chức).
- Giấy tờ xác định chủ thể hợp đồng mua bán điện.
- Giấy tờ xác định mục đích sử dụng điện.
- Giấy bảo lãnh của Ngân hàng hoặc đặt cọc.
- Bảng kê công suất thiết bị sử dụng điện (trường hợp số lượng thiết bị sử dụng điện nhiều không thể ghi hết trên Giấy đề nghị mua điện).
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
* Ghi chú: Cá nhân, tổ chức chỉ cần cung cấp bản phôtô hoặc bản chụp liên quan đến loại hình dịch vụ yêu cầu. Khi nộp hồ sơ phải mang theo bản chính để nhân viên tiếp nhận hồ sơ đối chiếu.
4. Thời hạn giải quyết:  Thời gian giải quyết tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ :
- Khu vực thành phố, thị xã, thị trấn: 03 ngày làm việc.
- Khu vực nông thôn: 05 ngày làm việc.
- Khu vực thành phố, thị xã, thị trấn hoặc nông thôn mà Điện lực có thực hiện một trong các hạng mục để phục vụ việc cấp điện mới (trồng trụ, kéo đường dây ngầm/nổi trước công tơ, lắp đặt máy biến dòng điện phục vụ việc đo đếm): 07 ngày làm việc.
5. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân hoặc tổ chức
6. Cơ quan thực hiện TTHC: Các Điện lực huyện, thành phố trực thuộc Công ty Điện lực Bình Phước
7. Kết quả thực hiện TTHC: Gắn công tơ mới cho khách hàng phục vụ mục đích ngoài sinh hoạt.
8. Phí, Lệ Phí: - Điện lực: Chịu chi phí từ lưới điện đến công tơ và áp tô mát bảo vệ (ngay sau công tơ).
- Cá nhân, tổ chức: Chịu chi phí lưới điện từ sau áp tô mát bảo vệ (ngay sau công tơ) đến địa điểm sử dụng điện của cá nhân, tổ chức.
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: - Giấy đề nghị mua điện sử dụng mục đích ngoài sinh hoạt.
- Bảng kê công suất thiết bị sử dụng điện.
10. Yêu cầu - điều kiện thực hiện TTHC: Tại vị trí cá nhân, tổ chức đăng ký mua điện đã có lưới điện phân phối và lưới điện phân phối không bị quá tải.
11. Căn cứ pháp lý của TTHC: Quyết định số 505/QĐ-EVN ngày 15/5/2017 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy định cung cấp các dịch vụ điện áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

 

Nộp hồ sơ online