Bảo mật tài khoản đăng nhập

Trả lời:

Tài khoản của công dân và tổ chức là tài khoản duy nhất (tương tự CMND) có tính pháp lý giao dịch trên môi trường mạng. Tài khoản để sử dụng dịch vụ công trực tuyến và hướng tới giao dịch về tài chính cũng như các dịch vụ sự nghiệp, công ích, công cộng khác. Vì vậy, công tác bảo mật tài khoản là vấn đề quan trọng nhất:

1. Về phía cơ quan nhà nước: Thông tin đăng ký của công dân, tổ chức, doanh nghiệp được quản lý trực tiếp bởi UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. Thông tin đăng ký được quản lý với chế độ bảo mật và không được phép cung cấp cho bên thứ 3 bất kỳ thông tin gì ngoại trừ có ý kiến trực tiếp của chủ tài khoản.

2. Công dân, tổ chức, doanh nghiệp: Xác định đây là thông tin cá nhân, việc để lộ mật khẩu hoặc cung cấp tài khoản cho người khác sử dung sẽ dẫn tới mất an toàn thông tin cá nhân, mất cắp dữ liệu và các nguy có khác. Vì vậy, việc quản lý bảo mật tài khoản cần được bảo mật, Trách nhiệm chủ tài khoản tự chịu đối với nội dung này.