Sử dụng dịch vụ công trực tuyến như thế nào ?

Trả lời:

Sau khi tài khoản đăng nhập của công dân, doanh nghiệp, tổ chức (CD/DN/TC) được cơ quan nhà nước xác minh. CD/DN/TC đăng nhập vào hệ thống.

Đăng nhập thành công, CD/DN/TC sử dụng chức năng đăng ký trực tuyến để tiến hành đăng ký (Xem chi tiết tại chức năng: Hướng dẫn sử dụng dịch vụ).

Trong quá trình triển khai, cơ quan nhà nước sẽ thường xuyên liên lác và cung cấp các thông tin như: tính hợp lệ hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ , trạng thái hồ sơ, chỉnh sửa hồ sơ (nếu có), thông báo kết quả thực hiện .v.v. qua thư điện tử (email) hoặc tin nhắn điện thoại cho CD/DN/TC kèm theo hướng dẫn sử dụng. Ngoài ra, CD/DN/TC có thể sử dụng chức năng "Quản lý hồ sơ trực tuyến" để nắm thông tin hồ sơ.

Lưu ý:

- Thông tin hồ sơ mặc định được gửi qua email đăng ký và được thông báo miễn phí.

- Đối với thông báo qua tin nhắn điện thoại di động, CD/DN/TC cần chọn trong quán trình đăng ký. Việc thông báo qua tin nhắn điện thoại sẽ phát sinh kinh phí theo giá cước viễn thông quy định.