Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Huyện Chơn Thành Hộ tịch (H) 1 8782 Nộp hồ sơ mức 3
2 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Huyện Hớn Quản Hộ tịch (H) 1 8782 Nộp hồ sơ mức 3
3 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Thị xã Phước Long Hộ tịch (H) 1 8782 Nộp hồ sơ mức 3
4 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Huyện Phú Riềng Hộ tịch (H) 1 8782 Nộp hồ sơ mức 3
5 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Huyện Đồng Phú Hộ tịch (H) 1 8782 Nộp hồ sơ mức 3
6 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Thành phố Đồng Xoài Hộ tịch (H) 1 8782 Nộp hồ sơ mức 3
7 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Huyện Bù Gia Mập Hộ tịch (H) 1 8782 Nộp hồ sơ mức 3
8 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Huyện Lộc Ninh Hộ tịch (H) 1 8782 Nộp hồ sơ mức 3
9 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Huyện Bù Đốp Hộ tịch (H) 1 8782 Nộp hồ sơ mức 3
10 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Thị xã Bình Long Hộ tịch (H) 1 8782 Nộp hồ sơ mức 3
11 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Huyện Bù Đăng Hộ tịch (H) 1 8782 Nộp hồ sơ mức 3
12 1. Đăng ký/ Đăng ký xác nhận lại Kế hoạch bảo vệ môi trường Huyện Chơn Thành Tài nguyên & Môi trường (H) 10 2968 Nộp hồ sơ mức 3
13 1. Đăng ký/ Đăng ký xác nhận lại Kế hoạch bảo vệ môi trường Huyện Phú Riềng Tài nguyên & Môi trường (H) 10 2968 Nộp hồ sơ mức 3
14 1. Đăng ký/ Đăng ký xác nhận lại Kế hoạch bảo vệ môi trường Huyện Đồng Phú Tài nguyên & Môi trường (H) 10 2968 Nộp hồ sơ mức 3
15 1. Đăng ký/ Đăng ký xác nhận lại Kế hoạch bảo vệ môi trường Huyện Lộc Ninh Tài nguyên & Môi trường (H) 10 2968 Nộp hồ sơ mức 3
16 1. Đăng ký/ Đăng ký xác nhận lại Kế hoạch bảo vệ môi trường Huyện Bù Đốp Tài nguyên & Môi trường (H) 10 2968 Nộp hồ sơ mức 3
17 1. Đăng ký/ Đăng ký xác nhận lại Kế hoạch bảo vệ môi trường Thị xã Bình Long Tài nguyên & Môi trường (H) 10 2968 Nộp hồ sơ mức 3
18 1. Đăng ký/ Đăng ký xác nhận lại Kế hoạch bảo vệ môi trường Huyện Bù Đăng Tài nguyên & Môi trường (H) 10 2968 Nộp hồ sơ mức 3
19 1. Đăng ký/ Đăng ký xác nhận lại Kế hoạch bảo vệ môi trường UBND Xã Tân Tiến Tài nguyên & Môi trường (H) 10 2968 Nộp hồ sơ mức 3
20 1. Đăng ký/ Đăng ký xác nhận lại Kế hoạch bảo vệ môi trường UBND Xã Phước Thiện Tài nguyên & Môi trường (H) 10 2968 Nộp hồ sơ mức 3