CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 46. Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em Xã Tân Hòa Lao động - TBXH (X) 18751 4 Nộp hồ sơ mức 4
2 47. Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em Xã Tân Hòa Lao động - TBXH (X) 18744 4 Nộp hồ sơ mức 4
3 24. Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh. Xã Tân Hòa Lao động - TBXH (X) 18447 4 Nộp hồ sơ mức 4
4 34. Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em. Xã Tân Hòa Lao động - TBXH (X) 21079 4 Nộp hồ sơ mức 4
5 35. Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em. Xã Tân Hòa Lao động - TBXH (X) 21288 4 Nộp hồ sơ mức 4
6 43. Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Xã Tân Hòa Lao động - TBXH (X) 18646 4 Nộp hồ sơ mức 4
7 39. Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm. Xã Tân Hòa Lao động - TBXH (X) 19477 4 Nộp hồ sơ mức 4
8 40. Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm. Xã Tân Hòa Lao động - TBXH (X) 19147 4 Nộp hồ sơ mức 4
9 25. Thực hiện, điều chỉnh, thôi, hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng Xã Tân Hòa Lao động - TBXH (X) 19053 4 Nộp hồ sơ mức 4
10 Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước. Xã Tân Hòa Hộ tịch (X) 17308 3 Nộp hồ sơ mức 3
11 21.1 Trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc - Trường hợp chưa có giấy chứng tử Xã Tân Hòa Lao động - TBXH (X) 16080 4 Nộp hồ sơ mức 4
12 22.1 Trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ Quốc tế - Trường hợp chưa có giấy chứng tử Xã Tân Hòa Lao động - TBXH (X) 16365 4 Nộp hồ sơ mức 4
13 18. Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh Xã Tân Hòa Lao động - TBXH (X) 16080 4 Nộp hồ sơ mức 4
14 20.1 Trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng thân nhân người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng, nhà nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005, Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg ngày 06/12/2007 - Trường hợp chưa có giấy chứng tử Xã Tân Hòa Lao động - TBXH (X) 17372 4 Nộp hồ sơ mức 4
15 4. Thanh lý hợp đồng giao khoán của hộ gia đình cá nhân nhận khoanh nuôi, bảo vệ rừng, nay đã giao về địa phương quản lý Xã Tân Hòa Nông nghiệp và PTNT (H) 1595 2
16 11. Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến được tặng huân chương, huy chương chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi Xã Tân Hòa Lao động - TBXH (X) 17058 4 Nộp hồ sơ mức 4
17 2. Xóa đăng ký tạm vắng đối với phương tiện kỹ thuật đã sắp xếp trong kế hoạch bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội (chủ yếu phương tiện là cá nhân). Xã Tân Hòa Quân sự (X) 14456 2
18 1. Đăng ký tạm vắng đối với phương tiện kỹ thuật (Phương tiện kỹ thuật) đã sắp xếp trong kế hoạch bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội (chủ yếu phương tiện là cá nhân). Xã Tân Hòa Quân sự (X) 14545 2
19 Giải quyết chế độ hưu trí hàng tháng đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhập ngũ từ ngày 30/4/1975 trở về trước, có đủ 20 năm trở lên phục vụ trong Quân đội đã phục viên, xuất ngũ trước ngày 01/4/2000. Xã Tân Hòa Quân sự (X) 14738 2
20 2. Trợ cấp đối với dân quân bị tai nạn hoặc đối với thân nhân khi dân quân bị tai nạn dẫn đến chết Xã Tân Hòa Quân sự (X) 14523 2